دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٤٥٤
رتبه
رتبه در بپرس
١٩٢
لایک
لایک
٣٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

٣ رأی
٤ پاسخ
٣٦ بازدید
چند گزینه‌ای

 جنگ جهانی اول ، همزمان با سلطنت کدام پادشاه بود؟

٢ روز پیش
١ رأی
٦ پاسخ
٢٧ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
٤ پاسخ
٤٤ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٢ پاسخ
٣٦ بازدید
چند گزینه‌ای

بار الکتریکی ذرات تشکیل دهنده اتم الکترون-پروتون-نوترون به ترتیب عبارتند از:

٢ هفته پیش
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
١٧٦ بازدید

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.