پرسش خود را بپرسید

قافیه شعر "ای یاد تو مونس روانم /جز نام تو نیست برزبانم"

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
٤٣٨

سلام میشه قافیه  بیت زیر رو مشخص کنید :

 "ای یاد تو مونس روانم /جز نام تو نیست برزبانم"

٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

"روانم" و "زبانم" کلمات قافیه‌ند (از نوع قافیه موصوله) و  حرف "نون" حرف رَوی متحرک حساب می‌شه. "میم" ها حروف الحاقی ند ("ــَـ م" تکواژیه که اضافه شده به حرف قافیه و اگر نباشه آسیبی به قافیه زده نمی‌شه) و "ا" هم حرف تأسیسه.

٩,٢٧٢
طلایی
٢
نقره‌ای
١٦٠
برنزی
٨٠
تاریخ
٦ ماه پیش

روانم و 

زبانم

قافیه اند

١١٣,١٣٣
طلایی
١٣٧
نقره‌ای
٢٦٠
برنزی
٤٣٥
تاریخ
٤ ماه پیش

زبانم  و روانم دو قاویه هستند چون که هم وزن و با یک اهنگ و نوا خوانده میشود 

تاریخ
٤ ماه پیش

روانم /  زبانم 

این دو قافیه اند عزیز دل برادر

تاریخ
٥ ماه پیش

قافیه میشه روانم/زبانم

تاریخ
٦ ماه پیش

سلام قافیه شعر همیشه آخر هر مصرع میاد؛ الان اینجا {آنم} در روانم و زبانم میشه قافیه این بیت.

١,٠٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٨
تاریخ
٦ ماه پیش

درود

انم»در زبانم و روانم

١٣,١٣٧
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٣٣
برنزی
٢٠٥
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما