پیشنهاد‌های سارافرجپور (٢,٥٦٩)

بازدید
٨١٧
تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
١

پا رو از حد فراتر گذاشتن

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
١

خدا زندگی طولانی بهش بده

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

شاخ غول شکستن

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

سنگ تموم گذاشتن ، همه تلاش خود را کردن

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

منظورش اینه که نشنیده و درخواست اینکه دوباره تکرار کنه

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در کمال تعجب

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

باور عمومی

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٢

حرفتو بزن

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

پشیمون نمیشی

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

چسباندن پیشوند یا پسوند

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Probing questions یعنی سوال هایی که بشه باهاش بررسی کرد و راه حل ارایه داد

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نفس های آخرو کشیدن یعنی خیلی کهنه ست باید تعویض شه

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دراز

پیشنهاد
٠

پی نخود سیاه فرستادن

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٣

میبایست

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٢

رسیدگی کردن

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١

راحت بودن

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١

یه چیز بد رو فراموش کردن

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٢

یادگاری

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

هرطور میل شماست

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد

No name

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

قرار گذاشتن

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

نامرتب و شلوغ

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٢

موافقم

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

A watered down explanation توضیح ساده شده

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در جایگاه فعل یعنی دست کم گرفتن بی اهمیت حلوه دادن در جایگاه اسم یعنی موضوع بی اهمیت

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

از پس چیزی برآمدن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

در میان آپشن های انتخاب شده بودن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

نیاز به گفتن نیست که . . . یعنی واضحه

پیشنهاد
٤

با همه این حرفا

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

حداقل چیزی که بخوام راجع بهش بگم اینه که

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٨

ناگفته نماند

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

Changing the rules in an unfair way

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

آستین همت بالا زدن شروع کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

آستین بالا زدن Pull up your socks

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

A short distance

پیشنهاد
٧

کم نیاوردن اجازه ندی یه چیزی ناراحت یا اذیتت کنه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

همین !

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٨

خودتو کنترل کن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

کاری رو به تعویق انداختن

پیشنهاد
٤

وقتی مدام بدبیاری میاری

پیشنهاد
٥

خرید اولین خونه

پیشنهاد
٣

شب تا صبح کار کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

زندان بازپروری

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١١

منزل بین راهی هست اما وقتی میگن یه چیزی halfway house هست یعنی ویژگی های دو چیز متفاوت رو ادغام میکنه

پیشنهاد
٤

صلاح کسی را خواستن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

دلسرد نشو دست از تلاش نکش

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

انرژی بذاری و یه کاری انجام بدی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٠

بجان خودم

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

دوام آوردن