پیشنهاد‌های سارافرجپور (٢,٥٦٩)

بازدید
١,٠٥٥
تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

کارای خطری و هیجان انگیز کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

خب و چل بازی درآوردن رها بودن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

محتاط بودن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

کسی که رایگان سفر میکنه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

پیش دستی کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

قانون جنگل

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

بقای اصلح

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

چیزی که عوض داره گله نداره

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

استفاده از تضعیف روحیه در رقابت ها

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

آسون نیست سخته

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

خالی از چیزی بودن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

شانه خالی کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

Think about something deeply

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

Unwilling

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

Choose one from a group

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

بیایید شروع کنیم و به موضوع بپردازیم

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

Remove

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

قطعی کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

مسلح شدن آماده جنگ شدن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

Start doing something A job A hobby

پیشنهاد
١

قطره قطره جمع گردد

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

متحجر

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

Every other day

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٨

اشتباه کسی رو به روش بیاری

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

هم آره هم نه تردید رو نشون میده

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

حالمو بد کرد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

به سمت کسی یا چیزی رفتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

سازنده شکلات

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

از لاک خودش بیرون بیاد Get out of one's shell

پیشنهاد
٨

انتقاد سالم از مسیولین

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

فی البداهه Simultaneously

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

جای همه چی رو پر میکنه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

عقلشو از دست بده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

A bit

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

هیچی بهتر از . . . . نیست

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

در عمق وجود

پیشنهاد
٢

Go overboard Go to extremes

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

آدم استرسی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

پای منو وسط نکش

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

بیشتر راه رو رفتی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

شغل پر درامد

پیشنهاد
٦

فضولی نکن😁 فضولو بردن جهنم گفت هیزمش تره

پیشنهاد

ارزش انسان ها در سختی مشخص میشود

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

فرد مجردی که هیچوقت نمیخواد ازدواج کنه

پیشنهاد
٢

کارش تمومه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
-١٠

خواهر یا برادر پدربزرگ و مادربزرگ

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

امثال این

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

فیلم هایی که خیلی قوی نیستن اما برای وقت گذرانی خوبن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

خود را مضحکه کردن به منظور خنداندن دیگران

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

صفت کسی که از استیج میترسه