lose the plot

پیشنهاد کاربران

از کوره در رفتن

ینی یه اتفاقی میفته شخص غیر منطقی رفتار می کنه و دیکه رفتار نرمالی نشون نمیده
عقلشو از دست بده
طرح و برنامه ی خاصی نداشتن ( برای موفقیت )
We are out of the running for the league now. I think our manager 's lost the plot
حالا ما هیچ شانسی برای موفقیت در لیگ فوتبال نداریم . من فکر می کنم مدیر تیم ما هیچ طرح و برنامه خاصی ندارد ( برای نجات از این وضعیت )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما