پیشنهاد‌های سارافرجپور (٢,٥٦٩)

بازدید
١,٠٥١
تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

طرح کلی یا طرح زدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

بخیه زدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

خیال پردازی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

Pave the way

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

امتحان کردن چیزی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

یه امتحان کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

نفرت ناسازگاری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

ریزه اندام

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

فرتوت شدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

محبت مادر فرزندی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

کفن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

مجازات کیفر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

دلال اسلحه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

کلاهبردار

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

جامعه پویا و پر جنب وجوش

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

پرجنب و جوش

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

جدی موقر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

شکستن خراب شدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

شیش تیغه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

ژولیده

پیشنهاد
١٦

نسبت به کسی مهر و محبت داشتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

خود بزرگ بین بودن به خود بالیدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

بنجل بی کیفیت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

کوتاه مدت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

جاده کمربندی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

Grow apart کم کم از همه فاصله گرفتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

تعارض منافع

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

قانون عرفی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

بمباران

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

اثرات متعاقب

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

کارکشته و وارد بودن در کاری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

به حساب کسی بودن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

اماده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

عادت کردن از کسی یا چیزی خوش اومدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

مهربان بودن

پیشنهاد
٠

وجدان ناراحتی داشتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

سحرخیز

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٤

سرخورده مایوس

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

رفتن خوابیدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

تجارت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

پیشگامانه نوین

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

Pioneer

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

راه بندان

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

موافق بودن موافقت کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

قول دادن قول وعده نوید

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

ساعات کاری که نرمال نیستن و بقیه افرادمعمولا اون ساعت کار نمیکنن .

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

ساعات کاری عادی و نرمال

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

On all fours چهار دست و پا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٢

آدمی که آچار فرانسه ست و همه چی بلده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

بزرگ کردن از لحاظ سایز و قدرت و . . .