منو
سارافرجپور
ویژه

سارافرجپور

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
١٠٣,٥٦٨
رتبه کل
٣٦
رتبه کل
لایک
١٠,٦٨٥
لایک
دیس‌لایک
١,٦٤١
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٠٣,٥٦٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٣٦
لایک
لایک
١٠,٦٨٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١,٦٤١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠
تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٦١

قهرمان زندگی خودت باش

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤٣

فراگیر شدن در فضای مجازی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٧

دوستان forego رو با forgo اشتباه گرفتن Forgo یعنی صرف نظر کردن، چشم پوشی کردن ، رها کردن اما Forego یعنی مقدم بودن و قبل از چیزی آمدن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٩

این از کلمات واقعا پرکاربرد انگلیسی هست . اما بنظر من مهم ترین معنی هاش ایناست: ضربه زدن اعتصاب کردن به ذهن خطور کردن به نظر آمدن برانگیختن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٤

چه شکلیه

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Management often turn a blind eye to bullying in the workplace.
دیدگاه
٦

مدیریت اغلب قلدری را در محل کار نادیده میگیرد.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Governments turn a blind eye to the thousands of poverty-stricken families that migrate to the forest every year.
دیدگاه
٤

دولت ها هزاران خانواده فقیر را که هرساله به جنگل مهاجرت میکنند نادیده می گیرند.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.