برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سارافرجپور

سارافرجپور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تلاش کردن تا حد اعلا ١٤٠٠/٠١/٣١
|

2 رهبری کردن ١٤٠٠/٠١/٣١
|

3 تمام تلاش خود را کردن
١٤٠٠/٠١/٣١
|

4 اعمال قدرت و نفوذ ١٤٠٠/٠١/٣١
|

5 شکلی به خود گرفتن
مثال
It can take various forms.
می‌تونه شکل های مختلفی به خودش بگیره
١٤٠٠/٠١/٣١
|

6 Get things right
کارهارو درست انجام دادن
١٤٠٠/٠١/٣١
|

7 سازمان اصلی که بقیه شعب از آن منتج میشوند ١٤٠٠/٠١/٣١
|

8 Root
اصل و نسب ،ریشه
١٤٠٠/٠١/٣١
|

9 پیکر بندی کردن
چیدن
١٤٠٠/٠١/٣١
|

10 پیکربندی ١٤٠٠/٠١/٣١
|

11 کانون توجه
مثلا
Let's put the spotlight on something.
یعنی در مورد فلان مسیله صحبت کنیم و توجه کنیم بهش.
١٤٠٠/٠١/٣١
|

12 عملی کردن اجرا کردن ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

13 عملی کردن اجرا کردن ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

14 عملی کردن اجرا کردن ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

15 نابود کردن جنگل ها و اراضی با بریدن درخت ها و... ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

16 تکمیل شده ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

17 حلقه های متحدالمرکز ساقه درختان ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

18 جایگزین نایب ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

19 آزمون و خطا ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

20 کوررنگی
عاری از تعصبات رنگی و نژادی
١٤٠٠/٠١/٣٠
|

21 محدودیت نژادی ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

22 وجدان کاری ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

23 Cattle breeding
دامپروری
١٤٠٠/٠١/٢٩
|

24 تحت تاثیر
در معرض
Yet humanity has been at the mercy of climate change.
(Cambridge 8)
١٤٠٠/٠١/٢٩
|

25 شهروند خوبی برای جامعه بودن ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

26 Oppose ١٤٠٠/٠١/٢٨
|

27 ارسال کالا برای فروش .
کسی رو در موقعیت بد قرار دادن
١٤٠٠/٠١/٢٨
|

28 Full faced ١٤٠٠/٠١/٢٨
|

29 پاره پوره ١٤٠٠/٠١/٢٨
|

30 خیلی نزدیک در حدی که میشه پیاده رفت ١٤٠٠/٠١/٢٨
|

31 to be extremely easy
new smartphones and applications have made the navigation a breeze.
١٤٠٠/٠١/٢٨
|

32 Working capital
Cash flow
١٤٠٠/٠١/٢٦
|

33 پشت میزنشینی ١٤٠٠/٠١/٢٦
|

34 اواخر ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

35 برآورده نشده
Unmet needs
نیازهای برآورده نشده
١٤٠٠/٠١/٢٥
|

36 بی موقع ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

37 معتاد به خرید ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

38 Conflagration
Huge fire
١٤٠٠/٠١/٢٥
|

39 شبانه روزی ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

40 شرایط سختی که طولانی شده و امکان بهبود هم وجود نداره ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

41 تقاضا کردن چیزی به همراه هیاهو و سروصدا
به نوعی میشه گفت demand
١٤٠٠/٠١/٢٤
|

42 ماده
ماهیت و ساختار و استحکام
١٤٠٠/٠١/٢٤
|

43 نگاه اجمالی کردن
١٤٠٠/٠١/٢٣
|

44 ناهار بسته بندی شده برای بردن سرکار یا مدرسه ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

45 غذای گرم ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

46 مومشکی ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

47 دختر شاه پریون ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

48 یعنی فقط مسیله زمان مطرحه وگرنه قطعیه ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

49 Instrumental music ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

50 میتواند از ارزش فوق العاده ای برخوردار باشد ١٤٠٠/٠١/٢٣
|