like pulling teeth

پیشنهاد کاربران

شاخ غول شکستن
جون به عزراییل دادن
Very difficult
Used to say that it is very difficult to make somebody do something.
محال بودن یا دشوار بودن انجام یک کار توسط دیگران برای شما
خایه ٔ غول شکستن . [ ی َ / ی ِ ی ِ ش ِ ک َ ت َ ] ( مص مرکب ) در محاوره مزاح گونه ای است در وقتی که می خواهند تعبیر از کار کسی کنند و آنرا کوچک جلوه دهند.
فتح خیبر کردن
شاخ غول را شکستن
شق القمر کردن
to perform a herculean task
like pulling teeth
خیلی سخت، خیلی دشوار، خیلی مشکل
شاخ غول شکستن ( کار خیلی سختی رو انجام دادن )
موقعیت سخت

بپرس