پیشنهاد‌های سارافرجپور (٢,٥٦٩)

بازدید
١,٠٥٧
تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

و اینجور حرفا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

نظر خاص

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

کنترل کردن

پیشنهاد
٣

من کاملا تضمینش میکنم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

Just like

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

مقابل

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

انرژیک و سرحال

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

زود باش

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

به سمت چیزی رفتن مثلا ساحل

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

خستگی تو در کن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

آماده کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

تایپ کردن

پیشنهاد
٤

صداقت داشتن در مورد اینکه چی تو سرته

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

خوش بحالت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

در خدمتم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

مجسمه ساز مجسمه سازی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

دچار روزمرگی و کاری تکراری شدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

وقتی چیزی به کسی میدیم به معنی بفرمایید

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٥

رسیدیم اینم از این

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

فروشگاه های سنتی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

خوش آمدگویی هست

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

تصمیم گیرنده بودن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

دروغ گفتن

پیشنهاد
١

یعنی محیطش برای رشدش کافی نیست پتانسیل رشد بیشتری داره

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

کار بیهوده کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

انتخاب اشتباه کردن حمایت از آدم اشتباهی کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

در این دوران

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

دوران طلایی و شکوفایی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

اول بزرگترها

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

در خواب عمیق بودن بیهوش بودن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

خودکار

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٣

در بالا و پایین های زندگی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

از هیچ تلاشی فروگذار نکردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

هرجور میلته

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

دستتو خوندم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

The tea gave me a buzz. یعنی خیلی چسبید

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

جزء به جزء و طبق دستورالعمل انجام دادن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

گذشته ها گذشته دیگه دنبالشو نگیر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

زمان خریدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

تحت کنترل گرفتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

سرعت گرفتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

همه پول خود را خرج کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

به روز ماندن در جریان بودن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

پر طرفدار. High demand

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

چرخه مطلوب چرخه ای که افزایش یک فاکتور باعث تاثیر مثبت روی عامل دوم و. . . میشود

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

دور ریختن و چیزهای دورریختنی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

از بین بردن. گرفتن و بردن . بیرون بر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

بزن بریم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

سفارش تون آماده ست

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

اگه همه چی خوب پیش بره