پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (take)

١ رأی
٤ پاسخ
٩٢ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
٤ پاسخ
٦٨ بازدید

کلمه ی take در این جمله به چه معناست؟ you can take this food anywhere

١ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
١٢٩ بازدید

تو ی سوال اومده بود بعد گزینه rent نداشت من هم take رو زدم 

٥ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
٩٦ بازدید

Take aloof رو میشه برای اینکه بخوام بگم از درس و کتاب دور مونده استفاده کنم؟

٦ ماه پیش
×
٣,٦٣٦
×
٢,٨٣٧
×
٢٨٩
×
١