پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (spin)

٠ رأی
تیک ٤ پاسخ
٢٥١ بازدید

Tonight’s dinner is a spin on Japanese curry در این جمله Spin به چه معنیه؟ توجه کنید که Put نداره جمله.

١٩,١٦٢
٨ ماه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
١٢٣ بازدید
×
١٢
×
١٠