پرسش خود را بپرسید

کدام فیلم از آثار ابراهیم حاتمی کیا نیست ؟

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
٢٧٥

 کدام فیلم از آثار ابراهیم حاتمی کیا نیست ؟
 

٠ %

روی پیراهن یوسف

٠ %

آژانس شیشه ای

١٠٠ %

خانه دوست کجاست

١٣ پاسخ
٠ %

ارتفاع پست

١,٢٨٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤٠

١٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم

پاسخ صحیح گزینه خانه دوست کجاست است. این فیلم به کارگردانی عباس کیارستمی ساخته شده است و ابراهیم حاتمی کیا در آن هیچ نقشی نداشته است.


 

٧١,١٩٢
طلایی
١١١
نقره‌ای
٧١٣
برنزی
٩٣٩
تاریخ
٦ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٩٦٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٧٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١,٦٣٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٣٠
برنزی
٤٥
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٤٤,٦٨٨
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤٨
برنزی
٣١٤
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٥٤٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٩
برنزی
١٠
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٤٤٣
طلایی
١
نقره‌ای
١
برنزی
١٧
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٤,٢٣٦
طلایی
١
نقره‌ای
٤٦
برنزی
٨٥
تاریخ
٦ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٤,٣٦٥
طلایی
٢
نقره‌ای
٦٢
برنزی
١٩
تاریخ
٦ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٦ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٣٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
٦ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٦ ماه پیش
خانه دوست کجاست ساخته عباس کیاررستمی است.
٣٠,٣٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٤
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما