پرسش خود را بپرسید

معنی relaxation در این متن مربوط به حل معادله در مسائل نشت در رشته عمران

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٩٦

Relaxation method. The relaxation method is one of the solution methods for finite difference equations which is the most suited to spreadsheet calculations. In the relaxation method, the unknowns are initially assigned an arbitrary value, Then new values are calculated from old ones by iteratively using Eq. 28 until their final values satisfy Eq. 28 within a specified error tolerance.

For instance, the problem of ,Fig. 8 can be solved by relaxation as shown in Figs. 9 and 10. 
 

٤٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

 یکی از روش های حل معادلات تفاضل محدود روش رهایی است و برای محاسبات صفحه گسترده بسیار مناسب است. در روش رهایی، ابتدا یک مقدار اختیاری به مجهولات اختصاص داده می شود و سپس مقادیر جدید از مقادیر قدیمی با استفاده از  روش تکرار معادله ۲۸ محاسبه می شوند و محاسبات مقادیر نهایی ادامه می یابد تا معادله ۲۸ را با میزان تحمل خطای از پیش تعیین شده، ارضا کنند. 

به عنوان مثال،  همانطور که در شکل های ۹ و ۱۰ نشان داده شده است مسئله شکل ۸ را می توان با روش رهایی حل کرد.

١,٨٥٥
طلایی
٢
نقره‌ای
٤٢
برنزی
٦
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما