پرسش خود را بپرسید

social differentiation به چه معناست ؟

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
٣٥

social differentiation 

به چه معناست ؟ 

١,١٠٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣٧

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

تمایز اجتماعی (social differentiation) به فرایندی اطلاق می‌شود که در طی آن، گروه‌های مختلف در یک جامعه از یکدیگر متمایز می‌شوند. این تمایز می‌تواند بر اساس عوامل مختلفی مانند طبقه اجتماعی، نژاد، قومیت، مذهب، جنسیت، سن، تحصیلات، شغل، درآمد، سبک زندگی، ارزش‌ها، باورها و هنجارها باشد.

انواع تمایز اجتماعی:
 • تمایز طبقاتی: این نوع تمایز بر اساس ثروت، قدرت و موقعیت اجتماعی افراد یا گروه‌ها است.
 • تمایز نژادی و قومی: این نوع تمایز بر اساس نژاد، قومیت و ریشه قومی افراد یا گروه‌ها است.
 • تمایز مذهبی: این نوع تمایز بر اساس مذهب، باورها و آداب و رسوم مذهبی افراد یا گروه‌ها است.
 • تمایز جنسیتی: این نوع تمایز بر اساس جنسیت افراد یا گروه‌ها است.
 • تمایز سنی: این نوع تمایز بر اساس سن افراد یا گروه‌ها است.
 • تمایز تحصیلی: این نوع تمایز بر اساس سطح تحصیلات افراد یا گروه‌ها است.
 • تمایز شغلی: این نوع تمایز بر اساس شغل و حرفه افراد یا گروه‌ها است.
پیامدهای تمایز اجتماعی:
 • عدم برابری: تمایز اجتماعی می‌تواند منجر به عدم برابری در فرصت‌ها، منابع و قدرت شود.
 • تبعیض: افراد یا گروه‌هایی که در سطوح پایین‌تر تمایز اجتماعی قرار دارند، ممکن است با تبعیض در زمینه‌هایی مانند اشتغال، مسکن، آموزش و خدمات بهداشتی مواجه شوند.
 • تنش و درگیری: تمایز اجتماعی می‌تواند منجر به تنش و درگیری بین گروه‌های مختلف در جامعه شود.
کاهش تمایز اجتماعی:
 • سیاست‌های برابری‌طلبانه: دولت‌ها می‌توانند با اجرای سیاست‌های برابری‌طلبانه، مانند برنامه‌های رفاه اجتماعی، قوانین ضد تبعیض و فرصت‌های آموزشی برابر، به کاهش تمایز اجتماعی کمک کنند.
 • افزایش آگاهی: افزایش آگاهی از مفاهیمی مانند عدالت اجتماعی، حقوق بشر و تنوع می‌تواند به کاهش تعصبات و تبعیض کمک کند.
 • گفتگوی بین‌فرهنگی: گفتگوی بین‌فرهنگی و تعامل بین گروه‌های مختلف در جامعه می‌تواند به افزایش درک متقابل و کاهش تنش کمک کند.

تمایز اجتماعی پدیده‌ای پیچیده است که بر همه جنبه‌های زندگی در جوامع بشری تأثیر می‌گذارد. درک این پدیده و تلاش برای کاهش نابرابری‌ها و ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌تر، از وظایف مهم انسان در عصر حاضر است.

٥,٢٤٨
طلایی
٤
نقره‌ای
١٣٦
برنزی
٦٤
تاریخ
٣ هفته پیش

تفاوت اجتماعی 

اختلاف ،طبقاتی 

٨٢,٢٩٠
طلایی
١٦
نقره‌ای
١٦٢
برنزی
٣٨٨
تاریخ
٣ هفته پیش

به معنای تفاوت فرهنگ و اجتماع است.

١٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما