پرسش خود را بپرسید

تبعیت از منشور اخلاقی در سازمان

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١٩٨

تبعیت از منشور اخلاقی در سازمان، حرکت به کدام سو است؟ 
 

٧٥ %

تعهد سازمانی

٦ پاسخ
٠ %

جامعه پذیري

٠ %

وفاداري حرفهاي

٢٥ %

هدفگرایی سازمانی

٢ پاسخ

٨ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول

گزینه اول درسته 

١١٤,٤٦١
طلایی
١٣٨
نقره‌ای
٢٦٢
برنزی
٤٤٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول

تعهد سازمانی.

تعهد سازمانی به معنای پیروی و رعایت اصول و مقررات منشور اخلاقی و ارزش‌های اخلاقی در فعالیت‌های سازمانی است. وقتی که اعضای یک سازمان به منشور اخلاقی متعهد می‌شوند، آنها به تمامیت و صداقت در رفتارهایشان در سازمان پایبند می‌شوند. این تعهد به ارتقاء فرهنگ اخلاقی و شفافیت در سازمان کمک می‌کند و می‌تواند به افزایش اعتماد داخلی و خارجی نسبت به سازمان و بهبود عملکرد آن کمک کند. همچنین، تعهد سازمانی می‌تواند به بهبود روابط داخلی و خارجی، افزایش تعاملات مثبت و توسعه فرهنگ سازمانی سالم و پایدار منجر شود.

٥,٠٦٥
طلایی
٤
نقره‌ای
١٣١
برنزی
٦٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٣٠,٥٦٥
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣٢٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٥٢٨,٢٧٥
طلایی
٣٤٦
نقره‌ای
٣,٨٢٠
برنزی
٢,١٧٩
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٥,٩٦٨
طلایی
١
نقره‌ای
٣٥
برنزی
٥٩
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما