تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣٤

Force yourself to stop feeling sad and upset بی خیالش شو, از این فاز بد بیا بیرون You have to snap out of it.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠٤

راست کار خودته

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩٦

خوشحال تر. موفق تر. شرایط بهتر . I think she’s better off without him

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨٩

خوشحال تر و با انرژی تر شدن You'll soon perk up.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩٢

برای مدت طولانی هم دیگر را شناختن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨٢

انتقاد و پیشنهاد How can I provide feedback without making someone angry?

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨٦

شکست. ناموفق

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨٤

درک و توافق با هم دیگر

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧٨

لیست آرزو ها. کارهای قبل از مرگ

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧٨

سفر طولانی و پیاده

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧٧

نگرانی بی مورد

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧٦

باور عامه. نظر مردم

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧٤

از موضوعی به موضوعی پریدن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧٠

صرفه جویی در وقت و پول و انرژی, راه میانبر در کاری

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦٩

مسخره ست. شوخی می کنی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧٣

محروم از رای دادن, محرومیت حقوقی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦٨

بفرما. هر کاری می خوای بکن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧١

جلب توجه نکردن. آفتابی نشدن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦٩

خوب بگو ‘I have a few questions. ’ ‘OK, shoot. ’

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦٨

ریسک کردن به امید نتیجه ی خوب

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦٩

به یادماندنی A catchy song

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦٥

قوی, سرسخت

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦٧

چیزی خیلی مهمی نیست

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦٧

Estimated time of arrival زمان تخمینی ورودبرای هواپیما و کشتی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦٧

سر در آوردن. فهمیدن He finally suss out the truth

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦٥

سیر صعودی ناگهانی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦٦

1. بلعیدن 2. آب دهان را از ترس قورت دادن 3. باور داستانی /پذیرفتن 4. فرونشاندن احساس مثل خشم

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦٦

فداکاری

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦٦

به دقت مطالعه کردن A girl with long hair is poring over a map

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦٤

کند ذهن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦٥

پرپیچ وخم

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥٧

خیلی دوست داشتن I am all about this food.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦٣

بحث و دعوای پر سر و صدا

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦٣

آرمان گرا

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦١

اون طوری که انتظار داری پیش نره

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦١

فراتر از درک. نفهمیدن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦١

توصیه گرفتن از متخصص دیگری

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦٠

جنایت کار

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦٠

به شدت خواستن She hankered for a new life in a different country.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥٩

کار روزمره و خسته کننده انجام دادن. تلاش کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥٨

خفه کردن. خاموش کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥٦

پیشرفت کردن. ظاهرشدن یا رسیدن. با کسی جایی رفتن. بعداز کسی جایی رفتن. عجله کن. تسلیم نشو

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥٨

با عقل جور در نمیاد

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥٨

خیلی هیجان زده و علاقه مند I'm really pumped about this opportunity.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥٧

صبور باش. منتظر بمون

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥٤

انرژی زا

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥٧

آخرین اخبار و دانش در مورد چیزی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥٧

امید واهی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥٦

چیز تنفر آور, آزار دهنده

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥٦

انرژی یا احساسات ابراز نشده برای مدتهای زیاد Years of pent up anger and frustration