منو
Shirinbahari
ویژه

Shirinbahari

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٢٦٥,٤٤٠
رتبه کل
١٢
رتبه کل
لایک
٢٦,٧٦٤
لایک
دیس‌لایک
١,١٠٠
دیس‌لایک
درباره‌ی من:

Translator📋📑
Insta:translationlearning

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٦٥,٤٤٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٢
لایک
لایک
٢٦,٧٦٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١,١٠٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠
تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٢٦

Force yourself to stop feeling sad and upset بی خیالش شو, از این فاز بد بیا بیرون You have to snap out of it.

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٩١

راست کار خودته

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٩١

خوشحال تر. موفق تر. شرایط بهتر . I think she’s better off without him

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٨٥

خوشحال تر و با انرژی تر شدن You'll soon perk up.

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٨٧

برای مدت طولانی هم دیگر را شناختن

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Some people who sleep next to snorers are able to tune out the sound, if they are heavy sleepers.
دیدگاه
١٦

برخی افرادکه کنار خرو پف کنندگان می خوابنداگر خوابشان سنگین باشد, می توانند صدا را نادیده بگیرند.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Many serious illnesses can be nipped in the bud if they are detected early enough.
دیدگاه
١٥

بسیاری از بیماری های خطرناک اگر زود تشخیص داده شوندقابل پیشگیری هستند.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
a laid-back person
دیدگاه
١٠

یک فرد خونسرد

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Switch off by listening to music.
دیدگاه
١٤

با گوش دادن به موسیقی کمی استراحت کن.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
I admire the way she is able to shrug off unfair criticism.
دیدگاه
١٣

شیوه ی او به اهمیت ندادن به انتقاد ناعادلانه را تحسین می کنم.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.