تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣٤

Force yourself to stop feeling sad and upset بی خیالش شو, از این فاز بد بیا بیرون You have to snap out of it.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦٦

فداکاری

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧٣

محروم از رای دادن, محرومیت حقوقی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦٥

پرپیچ وخم

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦٤

کند ذهن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨٩

خوشحال تر و با انرژی تر شدن You'll soon perk up.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦٠

به شدت خواستن She hankered for a new life in a different country.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦٧

Estimated time of arrival زمان تخمینی ورودبرای هواپیما و کشتی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨٢

انتقاد و پیشنهاد How can I provide feedback without making someone angry?

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦٧

سر در آوردن. فهمیدن He finally suss out the truth

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩٢

برای مدت طولانی هم دیگر را شناختن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦٥

قوی, سرسخت

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧٧

نگرانی بی مورد

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥٤

هرچه که بادا باد, جسور

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥٥

مسیر طبیعی خود را طی کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦١

اون طوری که انتظار داری پیش نره

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥٧

آخرین اخبار و دانش در مورد چیزی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠٤

راست کار خودته

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥٤

راه حل بی فایده

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦٣

آرمان گرا

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥٦

قلابی. دروغی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦٣

بحث و دعوای پر سر و صدا

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦٠

جنایت کار

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤٥

کک'شپش

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥٧

خفه کردن. خاموش کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧٠

صرفه جویی در وقت و پول و انرژی, راه میانبر در کاری

پیشنهاد
٤٣

گیر ندادن. انتقاد نکردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤٥

وقت گیر با تلاش بسیار

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥٥

All points bulletin پیام هشدار پلیس برای گرفتن مجرم یا وسیله ی نقلیه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤٥

وقت گیر با تلاش فراوان

پیشنهاد
٤٠

If you think of me

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤٦

نشانه هایی از نارضایتی مردم یاگسترش شرایط سخت

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥٣

پژمرده و پلاسیده

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥٢

ثبت رسمی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٨

تماس گرفتن Hit me up and let me know about your condition.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥٧

خیلی دوست داشتن I am all about this food.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥١

انتقام گرفتن. تلافی کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩٦

خوشحال تر. موفق تر. شرایط بهتر . I think she’s better off without him

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤٦

قول شریف

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤٠

No longer be able to do sth well

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦٧

چیزی خیلی مهمی نیست

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٧

شورشا در آوردی. خیلی گندش کردی Steady on! That bottle’s got to last all night.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣١

معمولی. نه چیز خاصی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٦

بی وقفه و بدون تردید

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧٨

لیست آرزو ها. کارهای قبل از مرگ

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٦

موفقیت درانجام کار سخت. از پسش برآمدن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧٤

از موضوعی به موضوعی پریدن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤٨

الان انجامش می دم I'll get right on this

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٩

رئیسی که از موقعیتش به طور ناعادلانه استفاده می کند تا از دیگران چیزی که می خواهد بگیرد.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦٦

به دقت مطالعه کردن A girl with long hair is poring over a map