پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (Gesture)

١ رأی
تیک ٣ پاسخ
٢٠٧ بازدید

میدونم هردوشون به حالت بدن ربط داره ولی فرقشونو متوجه نمیشم

١,٤٧٦
٥ ماه پیش
١ رأی
٦ پاسخ
١١٥ بازدید
×
١,٣٥١
×
٨٨
×
٢٤
×
١