پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (Gesture)

١ رأی
٦ پاسخ
٩٤ بازدید
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
١٣١ بازدید

میدونم هردوشون به حالت بدن ربط داره ولی فرقشونو متوجه نمیشم

١,٤٧٦
٢ ماه پیش
×
٣٩
×
١٤
×
١