پرسش خود را بپرسید

معنی کلمه constant چیست.

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
١٥١

به معنی  ثابت است  یا دایمی

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

بستگی به جمله داره. 

مثال:

Yesterday, I drove from Tehran to Mashhad at the  constant speed of 90 km/h

من دیروز از تهران تا مشهد را با سرعت ثابت 90 کیلومتر بر ساعت رانندگی کردم. 

مثال دیگه: 

The only sovereign whose reign is permanent is God

تنها سلطانی که سلطنتش دایمی است، خداست. 

نکته: اگه در ترجمه جمله اول بگیم: با سرعت دایمی 90 کیلومتر بر ساعت رانندگی کردم، معنی جمله تغییر نمیکنه، و باز هم مفهوم رو میرسونه. یعنی میخواد بگه از تهران تا مشهد، دائما سرعتم 90 کیلومتر بود. ولی برای زیبایی ترجمه، میگیم سرعت ثابت، نه سرعت دایمی.  عرفا میگیم سرعت ثابت. سرعت دایمی معمولا استفاده نمیشه.

همچنین اگه در ترجمه جمله دوم بگیم: تنها سلطانی که سلطنتش ثابت است، خداست.  مشکلی در مفهوم ترجمه ایجاد نمیکنه. یعنی سلطنت خدا ثابته و تغییری نمیکنه. 

١٢٠,٩٦٤
طلایی
٦٦
نقره‌ای
٢٦٦
برنزی
٢٥٠
تاریخ
٧ ماه پیش

1. مداوم (مثل   constant use)

2. ثابت (مثل constant speed)

3. وفادار (مثل  constant   friend)

٤٣١
طلایی
٠
نقره‌ای
٧
برنزی
٤
تاریخ
٧ ماه پیش

Constant معنی ثابت رو میده

١٩٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦
تاریخ
٧ ماه پیش

هر دو یک معنی رو می‌ده، بسته به متن‌تون باید معادل درست رو انتخاب کنین، حتی میتونه معنی پایدار هم باشه.

تاریخ
٧ ماه پیش

هردو

 1.به معنی چیزی که زیاد یا همیشه اتفاق می افته (دائمی)

He's in constant trouble with the police  

دائما با پلیس درگیره

2. به معنی ثابت ماندن

  The fridge keeps food at a constant temperature

  یخچال غذا را در دمای ثابت نگه می دارد

به عنوان اسم هم استفاده میشه به معنی "یک عدد یا مقدار خاص که هرگز تغییر نمی کند"

١٨,٦٢٠
طلایی
٦
نقره‌ای
١٩١
برنزی
١٢٢
تاریخ
٧ ماه پیش

پاسخ شما