پرسش خود را بپرسید

مرجع انتخاب حقوقدانان و فقهاي شوراي نگهبان

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٣٧

 مرجع انتخاب حقوقدانان و فقهاي شوراي نگهبان ... میباشد.

٨٧٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣٩

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

مرجع انتخاب حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:  

فقهای شورای نگهبان: انتخاب شش فقیه عضو شورای نگهبان توسط مقام معظم رهبری  انجام میشود

حقوقدانان شورای نگهبان : شش حقوقدان عضو شورای نگهبان توسط رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با  رای مجلس شورای اسلامی انتخاب میگردند .  

این اعضا برای یک دوره شش ساله انتخاب میشوند و وظیفه نظارت بر انطباق قوانین با شرع و قانون اساسی را بر عهده دارند.

٢١,٣٨٣
طلایی
٣١
نقره‌ای
٤٦٣
برنزی
١٩١
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما