پرسش خود را بپرسید

در صورت فوت رئیس جمهور مسولیت را چه کسی بر عهده میگیره؟

تاریخ
٤ هفته پیش
بازدید
٢٤٢

در صورت عدم توانایی رئیس جمهور برای تصدی سمت کی مسولیت بر عهده میگیره ؟

١,١٩٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
٤٣

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

اصل ۱۳۱ - در صورت‌ فوت‌، عزل‌، استعفاء، غیبت‌ یا بیماری‌ بیش‌ از دو ماه‌ رئیس‌ جمهور و یا در موردی‌ که‌ مدت‌ ریاست‌ جمهوری‌ پایان‌ یافته‌ و رئیس‌ جمهور جدید بر اثر موانعی‌ هنوز انتخاب‌ نشده‌ و یا امور دیگری‌ از این‌ قبیل‌، معاون‌ اول‌ رئیس‌ جمهور با موافقت‌ رهبری،‌ اختیارات‌ و مسئولیتهای‌ وی‌ را بر عهده‌ می‌گیرد و شورایی‌ متشکل‌ از رئیس‌ مجلس‌ و رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ و معاون‌ اول‌ رئیس‌ جمهور موظف‌ است‌ ترتیبی‌ دهد که‌ حداکثر ظرف‌ مدت‌ پنجاه‌ روز رئیس‌ جمهور جدید انتخاب‌ شود. در صورت‌ فوت‌ معاون‌ اول‌ و یا امور دیگری‌ که‌ مانع انجام‌ وظایف‌ وی‌ گردد و نیز در صورتی‌ که‌ رئیس‌ جمهور، معاون‌ اول‌ نداشته‌ باشد مقام‌ رهبری‌ فرد دیگری‌ را به‌ جای‌ او منصوب‌ می‌کند.

٢,٤٩٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٣٥
برنزی
٣٢
تاریخ
٤ هفته پیش

بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی در صورت فوت یا عدم حضور رییس جمهور با توافق رهبری معاون اول او در حال حاضر ( محمد مخبر) به منصب جانشینی رییس جمهور میرسد .و  سپس باید ظرف مدت ۵۰ روز رییس جمهور بعدی با رای مردم به حکومت معرفی شود .

٦٥١
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٤
برنزی
١٠
تاریخ
٣ هفته پیش

در صورت عدم توانایی رئیس جمهور برای تصدی سمت، طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت بر عهده معاون اول رئیس جمهور خواهد بود.

بر اساس اصل 110 قانون اساسی، در صورت استعفا، عزل، فوت، یا عدم توانایی رئیس جمهور در انجام وظایف قانونی، معاون اول رئیس جمهور تا زمان انتخاب رئیس جمهور جدید، وظایف و اختیارات رئیس جمهور را بر عهده خواهد داشت.

این موضوع برای تضمین استمرار و ثبات در نظام جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است تا در صورت بروز هر گونه مانع برای ادامه فعالیت رئیس جمهور، نظام حکومتی بدون وقفه به فعالیت خود ادامه دهد.

١٥,٥٤٣
طلایی
٢٠
نقره‌ای
٣٢٠
برنزی
١٥٦
تاریخ
٤ هفته پیش

پاسخ شما