پرسش خود را بپرسید

تست قانون اساسی

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٧٥

 فقهاي شوراي نگهبان توسط چه کسی و چگونه انتخاب میشوند ؟

١٠٠ %

1) پیشنهاد مستقیم رهبر

٤ پاسخ
٠ %

2) پیشنهاد رهبر و رأي مجلس شوراي اسلامی

٠ %

3) پیشنهاد مستقیم قوه قضائیه

٠ %

4) پیشنهاد قوه قضائیه و رأي مجلس شوراي اسلامی

١,٤٨٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤٤

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٣١,٢٥٥
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٩١
برنزی
٣٢٩
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٢٧,١٨٨
طلایی
٧٦
نقره‌ای
١,٠٠١
برنزی
١,٠١١
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول

فقهای شورای نگهبان توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران و بدون نیاز به رأی یا تأیید مجلس انتخاب میشه

٣,٥٨٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٩
برنزی
٤٧
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما