پرسش خود را بپرسید

یارانه جزء کدام یک از موارد زیر است؟

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١٠٨

یارانه جزء کدام یک از موارد زیر است؟

٣٣ %

هزینه هاي سرمایه اي

١ پاسخ
٦٦ %

مخارج دولت

٢ پاسخ
٠ %

هزینه هاي پرسنلی

٠ %

درآمدهاي دولت

٢,٢١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٩٧

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٨,٢١٠
طلایی
٥
نقره‌ای
١٦٦
برنزی
٣٦٩
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٢٨,٣٦٧
طلایی
٧٧
نقره‌ای
١,٠١٦
برنزی
١,٠١٥
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما