پرسش خود را بپرسید

سرعت خوردگی در فولاد ها

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٤٨

در کدام نوع فولاد کربنی سرعت خوردگی بیشتر است؟

٠ %

فولادهای سخت شده و تمپر نشده

٠ %

فولادهای مارتنزیتی

١٠٠ %

فولاد دارای ذرات درشت و مقادیر اندک کاربید

١ پاسخ
٠ %

فولادهای سخت شده و تمپر شده

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
در بین گزینه‌های داده شده، سرعت خوردگی در فولادهای دارای ذرات درشت و مقادیر اندک کاربید (گزینه 3) بیشتر است.- دلایل:
  • ساختار درشت: فولادهای با ساختار درشت، به دلیل وجود مرزهای دانه بیشتر، حفره‌های بیشتری برای نفوذ عوامل خورنده دارند.
  • مقادیر اندک کاربید: کاربیدها می‌توانند به عنوان نقاط آندی عمل کرده و خوردگی را تشدید کنند. در فولادهایی که مقادیر اندک کاربید دارند، این اثر تشدید خوردگی بیشتر خواهد بود.
- سایر گزینه‌ها به شرح زیر هستند:
  • فولادهای سخت شده و تمپر نشده (گزینه 1): این فولادها به دلیل تنش‌های داخلی بالا، بیشتر در معرض ترک خوردگی تنشی هستند، اما خوردگی عمومی آنها به طور کلی کمتر از فولادهای دارای ذرات درشت است.
  • فولادهای مارتنزیتی (گزینه 2): این فولادها به دلیل سختی بالا، مقاومت به خوردگی بالایی نیز دارند.
  • فولادهای سخت شده و تمپر شده (گزینه 4): تمپر کردن تنش‌های داخلی را کاهش می‌دهد و به طور کلی مقاومت به خوردگی را افزایش می‌دهد.
٦٤,٦٦٣
طلایی
١٠٢
نقره‌ای
٦٦٦
برنزی
٦٩٢
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما