پرسش خود را بپرسید

بازدارنده های مناسب برای اینکه محیط اندکی قلیایی باشد

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٧٧

بازدارنده های مناسب برای اینکه محیط اندکی قلیایی باشد کدام است؟

٠ %

هیدرازین و آمونیاک

٠ %

هیدرازین و سود

٠ %

هیدرازین و فسفات

١٠٠ %

آمونیاک و فسفات

١ پاسخ

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش

گزینه چهارم:
آمونیاک و فسفات

٦٤,٣٥٣
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٣٥٥
برنزی
٥٧٠
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما