پرسش خود را بپرسید

کدام گزینه درمورد آلیاژها نادرست است؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١١٧

کدام گزینه درمورد آلیاژها نادرست است؟

٨٣ %

آلیاژ یک ترکیب است که از ترکیب عنصرهای فلزی با فلز یا نافلزهای دیگر به دست می‌آید

٥ پاسخ
١٦ %

مهم ترین عنصر آلیاژی که بر استحکام آهن تاثیر دارد کربن است

١ پاسخ
٠ %

آلیاژ ماده‌ای است با خواص فلزی

٠ %

با ایجاد آلیاژ می‌توان موجب افزایش خواص مکانیکی و مقاومت بیشتر مواد در برابر خوردگی شد

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١,٣٦٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٧
برنزی
١٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما