پرسش خود را بپرسید

سرعت خوردگی ناشی از کاهش اکسیژن

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٥٩

کدام مورد در سرعت خوردگی ناشی از کاهش اکسیژن در لوله ها، مورد بحث نمی باشد؟

٠ %

سقوط اهمیک

٠ %

منحنی پلاریزاسیون کاتدی

٠ %

جریان پخش حد کاهش اکسیژن

١٠٠ %

شیب پلاریزاسیون آندی

٢ پاسخ

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم

در مورد سرعت خوردگی ناشی از کاهش اکسیژن در لوله ها، مورد 4) شیب پلاریزاسیون آندی مورد بحث نمی‌باشد.

- دلایل:
  • مربوط به واکنش کاتدی: شیب پلاریزاسیون آندی به واکنش اکسایش (آندی) در خوردگی الکتروشیمیایی مربوط می‌شود.
  • تاثیر اکسیژن: کاهش اکسیژن بر واکنش کاتدی (کاهش) در خوردگی الکتروشیمیایی تاثیر می‌گذارد.
  • موارد مرتبط: سقوط اهمیک، منحنی پلاریزاسیون کاتدی و جریان پخش حد کاهش اکسیژن، همگی به واکنش کاتدی و تاثیر کاهش اکسیژن بر آن مربوط می‌شوند.
- توضیح مختصری از موارد دیگر:
  • سقوط اهمیک: به افت ناگهانی ولتاژ در محل اتصال فلز به الکترولیت اشاره دارد.
  • منحنی پلاریزاسیون کاتدی: رابطه بین ولتاژ اعمال شده و جریان عبوری در واکنش کاتدی را نشان می‌دهد.
  • جریان پخش حد کاهش اکسیژن: حداکثر جریانی است که می‌تواند در اثر کاهش اکسیژن در سطح فلز عبور کند.
٦٤,٦٦٣
طلایی
١٠٢
نقره‌ای
٦٦٦
برنزی
٦٩٢
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما