پرسش خود را بپرسید

تلفیق منطقی و کارآمد وظایف و دسته بندي افراد و وظایف

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٨٣

تلفیق منطقی و کارآمد وظایف و دستهبندي افراد و وظایف به کدام مرحله سازماندهی باز میگردد؟ 

٠ %

تقسیم کار

٠ %

سلسله مراتب

١٠٠ %

واحد سازي

١ پاسخ
٠ %

هماهنگی

٥٦٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٦

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم

در بین مراحل سازماندهی، واحدسازی (گزینه 3) به تلفیق منطقی و کارآمد وظایف و دسته‌بندی افراد و وظایف می‌پردازد.

دلایل:
  • در مرحله واحدسازی، وظایف مشابه و مرتبط با یکدیگر به طور منطقی و کارآمد در قالب واحدهای مختلف سازمانی مانند دپارتمان‌ها، بخش‌ها و گروه‌ها دسته‌بندی می‌شوند.
  • هدف از واحدسازی، ایجاد تخصص و تمرکز در انجام وظایف، افزایش کارایی و بهره‌وری، و همچنین هماهنگی و انسجام بیشتر در فعالیت‌های سازمان است.
  • در این مرحله، عواملی مانند نوع وظایف، تخصص افراد، حجم کاری، و روابط و وابستگی‌های بین وظایف مختلف در نظر گرفته می‌شود.
٦٧,٩٤٩
طلایی
١٠٦
نقره‌ای
٦٩٤
برنزی
٨١٢
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما