پرسش خود را بپرسید

ایا این جمله خطا داره ؟

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١١٤

آلودگی هواي شهر تهران در پی اقدامات بی رویه شهروندان و بیمبـالاتی مـسئولان ذیـربط مـی رود تـا از 
مرزهاي وضعیت سالم عبور نماید.  

٥٦٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٦

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

1. می‌رود تا... گرته‌برداری از انگلیسی است و کاربردش در جمله فارسی جالب نیست.
2. نمودن... فعل در معنی مجازی به‌کار رفته است و بهتر است از "کردن" استفاده کنیم.
3. اقدامات بی‌رویه... معنای مشخصی نمی‌دهد و استاد نجفی هم ئاژه "بی‌رویه" را بی‌معنی دانسته‌اند.

4. بهتر است  قید اول جمله بیاد که بین نقش‌های اصلی جمله و فعل فاصله نندازد.

ویراسته من:

در پی اقدامات نامناسب شهروندان و بی‌مبالاتی مسئولان،  هوای تهران در مرز‌های آلودگی قرار می‌گیرد.
٩,٢٩٢
طلایی
٢
نقره‌ای
١٦٠
برنزی
٨٠
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما