پرسش خود را بپرسید

هم خانواده های کلمه "افراط"

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٢٤٢

هم خانواده  های کلمه

 "افراط"

رو نام ببرید 

١,٥٢٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦٠

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

فرط، تفریط، مفرط

٦٤,٢٧٠
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٣٥٤
برنزی
٥٧٠
تاریخ
٢ ماه پیش

تفریط ( زیاده روی )، مفرط (بیش از اندازه ) ، مفارطه( پیشی گرفتن ) ، تفارط( از همدیگر پیشی گرفتن ) ، فرط ( زیاده روی )

٦٣٠,٤٣٠
طلایی
٣٤٢
نقره‌ای
١٥,٤٥١
برنزی
٨,٤٠١
تاریخ
٣ ماه پیش

افراط واژه ای تازی (عربی)است . و زبان عربی یک زبان اشتقاقی است یعنی واژگان  از ریشه اصلی  فعل که سه یا چهار  واژک (حرف )است  درست می شوند . 

سه حرف اصلی افراط:  ف -ر-ط - می باشد و  هم خانواده های  آن  ، تفریط ، است . 

٩٧,٧١٦
طلایی
١٠٨
نقره‌ای
٢١٦
برنزی
٢٩١
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما