پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان انگلیسی => سایر)

٠ رأی
١ پاسخ
٢٨ بازدید
چند گزینه‌ای

The more advanced the specialization in production and the more complex the  economy, ……… to make any given good reach its ultimate user by using barter.

١,٥٣٦
٢ ماه پیش
١ رأی
٧ پاسخ
٨٩ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٩ پاسخ
١٢٧ بازدید
چند گزینه‌ای
٤ رأی
٧ پاسخ
١٩٢ بازدید
٤ رأی
١٥ پاسخ
١٩٣ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٥ پاسخ
٨٧ بازدید
چند گزینه‌ای
٣ رأی
٢ پاسخ
٥٩ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
١١٠ بازدید

به نظر شما برای یادگیری بهتر  زبان انگلیسی سمت لهجه بریتیش بریم بهتره یا امریکن؟

١,٣٦٩
٣ ماه پیش
١ رأی
٩ پاسخ
١١٤ بازدید
چند گزینه‌ای

……… such as hair color and eye color are inherited genetically from one’s parents.

١,٥٨٣
٣ ماه پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٥٣ بازدید

 جمله­ معروف  «‌من می­اندیشم، پس هستم.»  از کیست؟  

٣ ماه پیش