تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

تو رفتگی, فرو رفتگی در اثر ضربه، گودی، جای ضربت، دندانه کردن، دندانی، دندانه بریدگی، گودی

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نانوفیبر کربنی: نانو فیبر کربنی یا نانو الیاف کربنی ، ( به انگلیسی: Carbon nanofibers ) به صورت مخفف به آن سی ان اف ( CNFs ) گفته می شود. این نانو ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٥

ورود

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

گرمایش ژول ( انگلیسی: Joule heating ) یا گرمایش اهمی فرایندی است که در آن، گذر جریان الکتریکی در رسانا، گرما تولید می کند. بر پایۀ قانون اول ژول که ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

caused by

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

caused by

پیشنهاد
١

ماشین کاری تخلیه الکتریکی Electrical discharge machining به صورت مخفف ( EDM ) فرایند ماشینکاری یا همان براده برداری با استفاده از جرقه های الکتریکی م ...

پیشنهاد
٠

Coefficient of thermal Expansion

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

پیش کرنش

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٥

Up to ( رسیدن هم معنا می دهد However, semiconductors such as silicon carbide have a much higher melting point which is up to 2500 �C. اما نیمه رسانا ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٢

ثابت ماندن، تغییر نکردن

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

سطحی ( facial material: مواد سطحی یا رویی )

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٢

محیطی ( local contamination ) آلودگی محیطی

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٤

صورت گرفتن ( بسیاری از پژوهش ها در این زمینه صورت گرفته است )

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

توزیع نرمال که توزیع گوسی ( Gaussian Distribution ) نیز نامیده می شود، از مهمترین توزیع احتمالاتی در آمار است زیرا بسیاری از داده های پیوسته در طبیعت ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

ورقه ورقه شدن پوست وجدا شدن و ریختن قشرهای سطحی آن ، پوسته ریزی ، ریختن پوسته ها یا لایه ها ، جدا شدن پوسته ها یا فلس هایی از پوست

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

منجمد شده

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

از بین بردن

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٥

موارد

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٣

اصولی

پیشنهاد
١

عبارت “To the best of authors know” در زبان انگلیسی نوشتاری صحیح و قابل استفاده است. معمولاً زمانی استفاده می شود که نویسنده مطمئن نیست اما نظری را ب ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

next generation

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نسل آینده

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

فوق نازک

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

روکش، ضخامت، زبری، صافی یا کیفیت سطح قطعه کار با توجه به بافت جمله می تواند معانی مختلفی برای آن در نظر گرفت

پیشنهاد
٠

ماشین کاری ( برشکاری ) سایشی با جت آبی

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Brittle fracture is the fracture that occurs in material with very little or no plastic deformation. In such cases, there is no macroscopic deforma ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

صیقل کاری، صیقل دادن، ساییدن مواد

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

polishing

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در صنعت برشکاری kerf loss

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

اتلاف برش The amount of material loss during a cutting process is referred to as the kerf loss

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٦

باعجله راهی شدن/ حرکت کردن Zac rushed off to get to his medical appointment. زاک باعجله به سمت جلسه پزشکی اش راهی شد

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
١

میزان خرابی، سرعت خرابی

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
١

نرخ افت، نرخ کاهش، میزان ریزش، سرعت کاهش

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٨

در یادگیری عمیق: همانطور که عناصر اصلی مغز ما از نورون ها تشکیل شده اند، ساختار پایه ی شبکه های عصبی نیز نورون ها هستند. فقط کافی است به این فکر کنید ...

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٤

در یادگیری عمیق: همانطور که عناصر اصلی مغز ما از نورون ها تشکیل شده اند، ساختار پایه ی شبکه های عصبی نیز نورون ها هستند. فقط کافی است به این فکر کنید ...

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٦

استنباط کردن بیان کردن

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
١

می تواند وجود داشته باشد

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

باید وجود داشته باشد

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٤

وجود خواهد داشت

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

In the context of algorithms, parameter settings refer to the values of the different parameters that are used by the algorithm. These parameters can ...

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٣

دیدن یا نگاه کردن ( از نوع ارادی )

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٣

دیدن ( از نوع غیر ارادی )

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
١

اگر عملیات تلفیق را در یک نقطه انجام دهیم به آن تلفیق تک نقطه ای می گویند. تلفیق بدین صورت انجام می گیرد که حاصل ترکیب کروموزوم های پدر و مادر می باش ...

پیشنهاد
١

A chicken scratch handwriting

پیشنهاد
١

دست خط خرچنگ قورباغه ای

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
١

اصطلاح: کارت بیسته، کارت حرف نداره

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
١

گیت وی یا هاپ بعدی، آدرس مقصد محل شبکه بعدی است که بسته های داده برای رسیدن به آدرس IP مقصد باید از آن جا بگذرند. Next hop is a routing term that re ...

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

انتقال داده از یک بخش شبکه به بخش دیگر را یک هاپ می نامند. شکل 2 را در نظر بگیرید و فرض کنید که �کامپیوتر الف� در شبکه 1 می خواهد برای �کامپیوتر ب� د ...

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
١

جدول مسیریابی حاوی اطلاعاتی است که مسیرهای صحیح برای انتقال داده از مبدا به مقصد را نشان می دهد. جدول مسیریابی در حافظه روتر ذخیره می شود.