gaussian distribution

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[شیمی] توزیع گوسی
[سینما] توزیع گوسی
[برق و الکترونیک] توزیع گوسی
[ریاضیات] توزیع گوسین، توزیع گوسی، پخش گاوسی، توزیع گاوس، توزیع نرمال
[آمار] توزیع گاوسی
[آب و خاک] توزیع گوسی

معنی یا پیشنهاد شما