تاریخ
٣ روز پیش
پیشنهاد
٠

ناهمگن

تاریخ
٤ هفته پیش
پیشنهاد
٠

اعتبار سنجی متقابل

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

خواندنی بودن

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Schiff bases are a type of organic compound that contains a carbon - nitrogen double bond and an imine group. They are often used as ligands in coord ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Revising

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در میان لایه ورودی و خروجی �لایه های پنهان� ( Hidden Layers ) بسته به نوع مدل قرار دارند. لایه های پنهان شامل گستره وسیعی از نورون ها می شوند. نورون ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

academic documents

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مواد اولیه حجیم

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

یادگیری تقویتی یا Reinforcement Learning نوعی یادگیری ماشین است که با فرایندهای تصمیم گیری متوالی سروکار دارد و شامل یک عامل ( Agent ) ، یک محیط ( En ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

originated from

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Brittle fracture is the fracture that occurs in material with very little or no plastic deformation. In such cases, there is no macroscopic deforma ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نسل آینده

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

متالورژی یا فلز کاری پودری

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پلاک دندان یا ( Dental Plaque ) به لایه ای نازک و چسبناک گفته می شود که حاوی میلیون ها باکتری است که به سطح دندان های شما می چسبد. این لایه بصورت روز ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

the width of cut made by a saw or cutting torch.

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پریودنتال به معنای “اطراف دندان” است. بیماری پیرادندانی که التهاب لثه نیز نامیده میشود، بیماری بافت های قسمتی از لثه است که دندان ها و استخوان فک را ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

next generation

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

کم ٱجرت

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Feature engineering or feature extraction or feature discovery is the process of extracting features from raw data. Due to deep learning networks, su ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

In terms of

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

متمایز کننده

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

الکترود جوشکاری

پیشنهاد
٠

تجزیه مقادیر منفرد تجزیه مقادیر منفرد ( Singular Value Decomposition ) یا SVD با نام های مختلفی شناخته می شود. این روش، ابتدا به عنوان �تجزیه عامل� ( ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

away from

پیشنهاد
٠

I will do my best

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

It goes without saying

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

اتلاف برش The amount of material loss during a cutting process is referred to as the kerf loss

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در صنعت برشکاری kerf loss

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

polishing

پیشنهاد
٠

ماشین کاری ( برشکاری ) سایشی با جت آبی

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

توزیع نرمال که توزیع گوسی ( Gaussian Distribution ) نیز نامیده می شود، از مهمترین توزیع احتمالاتی در آمار است زیرا بسیاری از داده های پیوسته در طبیعت ...

پیشنهاد
٠

Coefficient of thermal Expansion

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

گرمایش ژول ( انگلیسی: Joule heating ) یا گرمایش اهمی فرایندی است که در آن، گذر جریان الکتریکی در رسانا، گرما تولید می کند. بر پایۀ قانون اول ژول که ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نانوفیبر کربنی: نانو فیبر کربنی یا نانو الیاف کربنی ، ( به انگلیسی: Carbon nanofibers ) به صورت مخفف به آن سی ان اف ( CNFs ) گفته می شود. این نانو ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

اثر سوراخ کلید The keyhole effect is a phenomenon that occurs when a laser or electron beam is used to melt and vaporize material in a workpiece. The ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

A layer of resolidified material, or recast layer, commonly lines laser drilled holes. This is formed from the resolidification of molten material th ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

روش المان محدود� ( Finite Element Method ) یا اصطلاحاً �FEM�، یک روش عددی برای حل مسائل موجود در حوزه های مهندسی و ریاضی فیزیک است. این روش در مسائلی ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

المان کاربردی Applied Element Method روش المان کاربردی

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Carburization is the process by which carbon is added to the surface of a metal. افزودن کربن به سطح یک ماده

پیشنهاد
٠

Electroless plating treatment is a method of electroplating that does not require an external electrical current. It is a chemical process that invol ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Brush plating treatment is a method of electroplating that uses a brush to apply the plating solution to the workpiece. This method is often used for ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

میزان برداشت مواد ( MRR ) Metal removal rate ( MRR ) in metalcutting is a volume of chips removed in 1 minute, and it is measured in a three - dimen ...

پیشنهاد
٠

Discharge characteristics are the properties of the electrical discharge that occurs between the electrode tool and the workpiece in electrical disch ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در ترجمه تحت الفظی می توان گفت: ماشین تخلیه الکتریکی رم، ماشین تخلیه الکتریکی حفره ساز، ماشین تخلیه الکتریکی حجم ساز، ماشین تخلیه الکتریکی فرو رونده، ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

از ماشین های تخلیه الکتریکی سوراخ کاری یا سوپر دریل برای ایجاد سوراخ های بسیار ریز و عمیق در قطعات فلزی استفاده می شود. می توان گفت که این دستگاه در ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در وایرکات یا �وایرکات ای دی ام� یا �وایرکاتینگ� یک سیم نازک فلزی به متراژ بالا که معمولا از جنس برنج است و از یک قرقره تامین می شود در یک مایع نارسا ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Electrode wear is the loss of material from the electrode during the EDM process.

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

کربن زدایی Decarburization is the process of decreasing the carbon content in a metal. It occurs when the carbon reacts with oxygen or hydrogen and ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

سیم پیچی توزیع شده یا گسترده

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بار داخلی یا خانگی