sinking edm

پیشنهاد کاربران

در ترجمه تحت الفظی می توان گفت: ماشین تخلیه الکتریکی رم، ماشین تخلیه الکتریکی حفره ساز، ماشین تخلیه الکتریکی حجم ساز، ماشین تخلیه الکتریکی فرو رونده، ماشین تخلیه الکتریکی قالبی، ماشین تخلیه الکتریکی عمودی
...
[مشاهده متن کامل]
و ماشین تخلیه الکتریکی سنتی اما در زبان فارسی و در میان صنعتگران ایران معمولا هر وقت نام �اسپارک� برده می شود منظور این دستگاه است. در این حالت یک قطعه معمولا مسی ( سمبه ) با شکلی ساده یا پیچیده مرتبا به یک قطعه کار بسیار نزدیک شده و دوباره فاصله می گیرد و به این ترتیب در هر بار نزدیک شدن جرقه های پیوسته الکتریکی ایجاد میکند. الکترود و قطعه کار هر دو درون روغن یا گازوئیل قرار دارند. جرقه های ایجاد شده باعث جدا شدن ذرات بسیار ریزی از قطعه کار شده و گازوئیل آنها را از محل شستشو می دهد و به این ترتیب به آرامی و در مدت زمانی طولانی روی قطعه کار شکل سمبه ایجاد می شود

بپرس