دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢١,٧١٣
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٧٤
لایک
لایک
٢,١٢٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٥٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ هفته پیش
دیدگاه
١

تزریق

تاریخ
٣ هفته پیش
دیدگاه
٠

تزریق

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

بر می انگیزاند

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
١

چارچوب

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
١

فارغ. مثل فارغ از این دنیا و مادیات

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٢ ماه پیش
متن
I would rather live in a small town than in a big city.
دیدگاه
١

زندگی در شهری کوچک را به زندگی در شهری بزرگ ترجیح می دهم.

تاریخ
٣ ماه پیش
متن
Base on these concepts, the fuzzy systems are interpretable.
دیدگاه
١

بر اساس این مفاهیم، سیستم های فازی قابل تفسیر اند.

تاریخ
٣ ماه پیش
متن
Apparently some people have an inborn tendency to develop certain kinds of tumour.
دیدگاه
١

ظاهرا برخی از افراد زمینه ارثی ابتلاء به انواع خاصی از تومور را دارند.

تاریخ
٤ ماه پیش
متن
She welcomed us with open arms.
دیدگاه
٢

با آغوشی باز از ما استقبال کرد

تاریخ
٤ ماه پیش
متن
Please do it, for David's sake.
دیدگاه
١

لطفاً این کار را به خاطر دیوید انجام بده

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.