دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٨,٦٧٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٤٢
لایک
لایک
٢,٨١٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٦٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ هفته پیش
دیدگاه
٠

مقیاس

تاریخ
٤ هفته پیش
دیدگاه
٠

ناهمگن

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

تصویر برداری

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

دلیل عینی، دلیل قابل مشاهده

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
١

مدل سازی پیش بینی کننده یک فرآیند ریاضی است که برای پیش بینی رویدادها یا نتایج آینده با تحلیل الگوها در مجموعه داده های ورودی استفاده می شود. این یک ...

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٦ ماه پیش
متن
I would rather live in a small town than in a big city.
دیدگاه
٢

زندگی در شهری کوچک را به زندگی در شهری بزرگ ترجیح می دهم.

تاریخ
٦ ماه پیش
متن
Base on these concepts, the fuzzy systems are interpretable.
دیدگاه
٢

بر اساس این مفاهیم، سیستم های فازی قابل تفسیر اند.

تاریخ
٧ ماه پیش
متن
Apparently some people have an inborn tendency to develop certain kinds of tumour.
دیدگاه
٢

ظاهرا برخی از افراد زمینه ارثی ابتلاء به انواع خاصی از تومور را دارند.

تاریخ
٨ ماه پیش
متن
She welcomed us with open arms.
دیدگاه
٤

با آغوشی باز از ما استقبال کرد

تاریخ
٨ ماه پیش
متن
Please do it, for David's sake.
دیدگاه
٣

لطفاً این کار را به خاطر دیوید انجام بده

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.