تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

respectively موقعی استفاده می شود که مثلاً بخواهیم بگوییم: آهن و فولاد به ترتیب در دمای 800 و 1300 درجه سانتیگراد ذوب می شوند

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

به مخلوطی ناهمگن اطلاق می شود که اجزای حل شونده در آن نامحلول و معلق باشند.

پیشنهاد
٠

مدیریت واحد، حالتی که یک شخص واحد ریاست چندین کمپانی رقیب را داشته باشد

پیشنهاد
٠

prone حالت خوابیده روی شکم

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دور در دقیقه ( rpm ) تعداد دور های که یک وسیله چرخنده در زمانی مثلاً یک دقیقه گردش می کند

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بار داخلی یا خانگی

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

سیم پیچی توزیع شده یا گسترده

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

کربن زدایی Decarburization is the process of decreasing the carbon content in a metal. It occurs when the carbon reacts with oxygen or hydrogen and ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Electrode wear is the loss of material from the electrode during the EDM process.

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

از ماشین های تخلیه الکتریکی سوراخ کاری یا سوپر دریل برای ایجاد سوراخ های بسیار ریز و عمیق در قطعات فلزی استفاده می شود. می توان گفت که این دستگاه در ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در وایرکات یا �وایرکات ای دی ام� یا �وایرکاتینگ� یک سیم نازک فلزی به متراژ بالا که معمولا از جنس برنج است و از یک قرقره تامین می شود در یک مایع نارسا ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در ترجمه تحت الفظی می توان گفت: ماشین تخلیه الکتریکی رم، ماشین تخلیه الکتریکی حفره ساز، ماشین تخلیه الکتریکی حجم ساز، ماشین تخلیه الکتریکی فرو رونده، ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

Electro - deposition is a process of coating a metal onto another metal or other conductive surface by passing an electric current through an electro ...

پیشنهاد
٠

Discharge characteristics are the properties of the electrical discharge that occurs between the electrode tool and the workpiece in electrical disch ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

میزان برداشت مواد ( MRR ) Metal removal rate ( MRR ) in metalcutting is a volume of chips removed in 1 minute, and it is measured in a three - dimen ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

متالورژی یا فلز کاری پودری

پیشنهاد
٠

Electroless plating treatment is a method of electroplating that does not require an external electrical current. It is a chemical process that invol ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Brush plating treatment is a method of electroplating that uses a brush to apply the plating solution to the workpiece. This method is often used for ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

سطح مقطع عرضی

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

شکل یا تصویری از طرح کلی یک فرایند یا پدیده

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

A substance, such as boron, added in small amounts to a pure semiconductor material to alter its conductive properties for use in transistors and dio ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

افزودن ناخالصی به یک ماده

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

پردازش پذیری، قابلیت پردازش

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٣

منجر به، باعث. . . می شود

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

استفاده

پیشنهاد
٠

روش شناسی سطح پاسخ روش شناسی سطح پاسخ ( به انگلیسی: Response Surface Methodology ) یا به اختصار RSM، مجموعه ای از روش های ریاضی است که رابطهٔ بین یک ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

سرعت برش ابزار برش دهنده در هر دور حرکت آن ابزار: مثلاً سرعت برش سیم برنده در یک دور حرکت سیم برش دهنده و میزان برش آن در قطعه کار، میزان پیشروی، سرع ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دستگاه یا ماشین برش

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

The temperatures ranging from 0�C to 100�C" means that the temperatures can be any value between 0�C and 100�C. بین

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

the width of cut made by a saw or cutting torch.

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

Diffusion is the movement of atoms or molecules from an area of high concentration to an area of low concentration.

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

ذرات Small pieces of material that are produced as a result of a machining process.

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

جریان پیک ( Peak Current ) : حداکثر مقدار جریان یک شکل موج، چه منفی و چه مثبت، است.

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

حاصل از، ناشی از

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

investigate and solve or explain ( something complicated or puzzling ) . "they were attempting to unravel the cause of death"

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

همسان، یکسان، هم شکل، یکسان

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

لایه نشانی مواد، اضافه کردن موادی روس سطح مورد نظر Material deposition is a process in which material is added to a workpiece surface during the EDM ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بی نظمی کریستالی، بی نظمی بلوری، بی نظمی در ساختار یک کریستال

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

کربن دهی

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Carburization is the process by which carbon is added to the surface of a metal. افزودن کربن به سطح یک ماده

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

المان کاربردی Applied Element Method روش المان کاربردی

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

transient

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

روش المان محدود� ( Finite Element Method ) یا اصطلاحاً �FEM�، یک روش عددی برای حل مسائل موجود در حوزه های مهندسی و ریاضی فیزیک است. این روش در مسائلی ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٢

Be due to is used to talk about things that are expected or planned to happen at a certain time. We often use it with a time expression: Example: Th ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

Be able to is like can. We use it to talk about abilities. We often use it in places where it is not possible to use can. For example, it isn’t possi ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مواد اولیه حجیم

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

A layer of resolidified material, or recast layer, commonly lines laser drilled holes. This is formed from the resolidification of molten material th ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

دوباره منجمد شده یا سرد شده یا جامد شده

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

متعددی، فراوانی With the combination of beam pressure and vapor pressure, intensive pores were formed on the machined surface ( the keyhole effect ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

اثر سوراخ کلید The keyhole effect is a phenomenon that occurs when a laser or electron beam is used to melt and vaporize material in a workpiece. The ...