dope

/doʊp//dəʊp/

معنی: اگاهی، ماری جوانا، پیش بینی کردن، دارو دادن، تخدیر کردن
معانی دیگر: ماده ی مخدر، ماده ی آرمنده، دوپینگ، (عامیانه) آدم احمق، تهی مغز، گول، خنگ، ماده ی لیزانه (روغن کاری)، ماده ی در آشام (جاذب)، نرم ساز (به ویژه نرم ساز و چرب ساز پوست بدن)، کرم پوست، مومیا (هر ماده چسبناک و جلادهنده ای که برای استحکام به روی سطح چیزی به ویژه بدنه و بال هواپیما می مالند)، زاموسخه، آب بند، مواد مخدر دادن به، با ماده ی مخدر درمان کردن، دوپینگ کردن، زور افزایی کردن، (هرچیزی که به چیز دیگری اضافه شود مثلا موادی که برای تازه نگهداری به کنسرو می زنند) برافزود، افزونه، برافزودن، اسب دارو (داروی انگیزگر یا آرام گر اسب مسابقه)، اسب دارو دادن به، (در شرطبندی روی اسب های مسابقه) پیش آگاهی درباره ی وضع جسمانی اسب، (درباره ی اسب) خبر محرمانه به دست آوردن، پیش آگاهی، بصیرت، (عکاسی) ماده ی ظهور (developer هم می گویند)، تقویت کردن، داروی مخدر
شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. dope for dry skin
کرم نرم کننده ی پوست بدن

2. (advance) dope on the government's policy for the purchase of weapons
پیش آگاهی درباره سیاست خرید اسلحه توسط دولت

3. dope off
(خودمانی - با مواد مخدر و غیره) کله ی کسی را گرم کردن،منگ کردن،خواب آلود کردن

4. dope out
(خودمانی) پی بردن،(مسئله و غیره) حل کردن

5. they have coated the water pipes with a corrosive-resisting dope
لوله های آب را با ماده ی ضد رنگ پوشانده اند.

6. They were arrested for smoking/selling/buying dope.
[ترجمه ترگمان]آن ها به خاطر سیگار کشیدن \/ یا خرید مواد مخدر دستگیر شدند
[ترجمه گوگل]آنها برای سیگار کشیدن / خرید و فروش مواد مخدر دستگیر شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Jeff used to smoke dope all the time.
[ترجمه some1] جف همیشه ماریجوانا میکشید
|
[ترجمه ترگمان]جف همیشه مواد مخدر می کشید
[ترجمه گوگل]جف همیشه در معرض دود قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. You've got the picture upside-down, you dope!
[ترجمه ترگمان]تو عکس رو زیر و رو کردی
[ترجمه گوگل]شما تصویر رو به وخامت گذاشتید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Give me the dope on the new boss.
[ترجمه some1] اطلاعات در مورد رئیس جدیدو به من بده
|
[ترجمه ترگمان] مواد رو بده به رئیس جدید
[ترجمه گوگل]به من احتیاج دارم به رئیس جدید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. What's the dope on the new guy?
[ترجمه some1] قضیه این یارو جدیده چیه؟
|
[ترجمه ترگمان]داروی جدید روی اون یارو جدیده چیه؟
[ترجمه گوگل]چطوری در مورد پسر جدید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Check out our dope new album.
[ترجمه some1] آلبوم باحال جدیدمون رو چک کنید
|
[ترجمه ترگمان]آلبوم جدید خود را چک کنید
[ترجمه گوگل]آلبوم جدید خود را چک کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. She tried to score some dope in a nightclub.
[ترجمه some1] اون تلاش کرد یکم مواد مخدر توی یه کلاب شبانه به دست بیاره
|
[ترجمه ترگمان]اون سعی کرد که یه سری مواد تو کلاب بگیره
[ترجمه گوگل]او سعی کرد برخی از داروها را در یک کلوپ شبانه بخورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. I want the dope on his criminal connections.
[ترجمه ترگمان] من می خوام که اون مواد رو به دست بیاره
[ترجمه گوگل]من می خواهم این موضوع را در ارتباطات جنایی او
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. He'd been smoking dope; his glazed eyes were a dead giveaway.
[ترجمه ترگمان]او مواد مخدر می کشید؛ چشمان glazed یک لو مرده بود
[ترجمه گوگل]او قبلا سیگار کشید؛ چشمان لرزان او یک معشوق بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. I used to smoke dope all the time.
[ترجمه ترگمان]من همیشه مواد دود می کردم
[ترجمه گوگل]من همیشه در معرض دود قرار گرفتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

16. I'm sorry I was such a dope last night.
[ترجمه ترگمان]متاسفم که دیشب این قدر مواد زدم
[ترجمه گوگل]من متاسفم که شب گذشته چنین طعمی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

اگاهی (اسم)
knowledge, acquaintance, awareness, consciousness, inkling, intelligence, advice, advertisement, monition, idea, dope, perception, cognizance, immediacy

ماری جوانا (اسم)
dope, grass, marijuana, marihuana

پیش بینی کردن (فعل)
foreshow, previse, antedate, foretaste, dope, anticipate, prognosticate, augur, foresee, forecast

دارو دادن (فعل)
dope

تخدیر کردن (فعل)
stupefy, dope, drug, narcotize

تخصصی

[برق و الکترونیک] افزودن ناخالصی

به انگلیسی

• addictive drug; information (slang); idiot, stupid person (slang); material used to make substances waterproof
sedate, drug; figure out, discover, deduce (slang)
cool, excellent, great, wonderful (slang)
dope is an illegal drug such as cannabis; an informal use.
if one person dopes another, or dopes an animal, they put a drug into their food or drink to make them unconscious.

پیشنهاد کاربران

Dope:گول زدن. مواد مخدر. ماریجوانا
خفن، باحال ( آمریکایی خودمانی )
ساقی، باحال، خفن
ماریحوانا، Weed
dope test تست دوپینگ
خبر، اطلاعات، پیش بینی کردن
خوف
Cuz the weather was dope
چونکه هوا خیلی خوب/ خفن بود
۱ - با حال
Cool, very good
• Your nick is dope
۲ - مواد مخدر
Any type of illegal drug like marijuana
تک ، باحال، خفن، توپ! کسی که مورد توجه همه است و راجبش صحبت میشه در شهر. . aint nobody dope as me هیچکی به باحالی من نیست!!
تزریق ناخالصی
✅آدم احمق، تهی مغز، خنگ

A: Oh, Barbara you idiot
This guy could've cut your throat
He could've murdered you
B: I would've preferred it
A: Oh, Jesus, you're such a dope

Crimes and Misdemeanors 1989🎥
smt very Cool
ناب
در مهندسی مواد و شیمی== آلایش
در نقش اسم، به آدم خنگ و احمق میگند
در نقش صفت، یعنی خیلی عالی، توپ، ناب، معرکه
چه در نقش اسم و چه در نقش صفت، به صورت informal هستند
مثال: you shouldn't have told your secrets, you dope !
نباید اسرارت رو میگفتی، احمق!
my friends are dope
دوستام معرکه هستند
اسم یکی از آهنگای بی تی اس= )
پیش بینی کردن ، DOPE
از جهانشهر کرج
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما