تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٣

به کامپیوترهای متصل به شبکه، میزبان یا هاست ( Host ) می گویند. هر هاست در شبکه یک آدرس IP منحصر به فرد دارد و می تواند با دیگر هاست ها داده تبادل کند.

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
١

مسیریابی فرآیند پیدا کردن مسیر درست انتقال داده در یک شبکه یا از شبکه ای به شبکه دیگر را مسیریابی ( Routing ) می گویند

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٤

کاربرد های آن: قصد داشتن My brother has saved money. She is going to buy a new mobile. برادرم پول پس انداز کرده است. او قصد دارد یک گوشی جدید بخرد. ...

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٥

در کامپیوتر:نوعی علامت که کامپیوتر در پردازش یا تفسیر اطلاعات از آن استفاده میکند‎ ; همچنین سیگنالی است که وجود یا وضعیت یک شرایط خاص را مشخص میسازد ...

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

در بعضی جملات به معنای: مکانی مثل موقعیت مکانی

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٧

شرایط و الزامات چیزی را داشتن تامین کردن

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

آلل شکلی از یک ژن است. بعضی از ژن ها، اشکال مختلفی دارند که در یک موقعیت یا مکان ژنتیکی مشخص در یک کروموزوم قرار دارند. انسان ها ارگانیسم هایی هستند ...

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٣

در علم کامپیوتر به معنای:در هر مرحله تکرار از الگوریتم ژنتیکی تعدادی مشخص از کروموزوم ها مورد ارزیابی قرار می گیرد. به مجموعه این کروموزوم ها جمعیت م ...

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
١

در علم کامپیوتر به معنای: به رشته یا دنباله ای از ژن ها که به عنوان شکل کد شده یک جواب ممکن ( مناسب یا نامناسب ) از مسئله موردنظر به کار می رود کرومو ...

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
١

در علم کامپیوتر به معنای: مقدار کد شده هر متغیر را ژن گویند. در کدگذاری باینری ژن متناظر با x=9 مطابق شکل عبارت است از: 01001.

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
١

حالت پایدار در الگوریتم ژنتیکی

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
١

الگوریتم ژنتیک ( GA | Genetic Algorithms ) ، خانواده ای از �مدل های محاسباتی� ( Computational Models ) است که از مفهوم �تکامل� ( Evolution ) الهام گر ...

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٦

در حوضه الگوریتم ژنتیکی به معنای ( ترکیب یا آمیزش ) ژن های والدین و تولد فرزند ( راه حل جدید ) می باشد.

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٧

فعل: روشن کردن اسم: نور، چراغ صفت: سبک قید: lightly: به سبکی

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

در باره وسایل الکترونیکی یعنی سوختن، خراب شدن، از کار افتادن

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
١

بدون برخورد عبور کردن

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

Data fusion is the process of combining data from multiple sources to produce more consistent, accurate, and useful information than that provided by ...

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

به روز رسانی

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٣

Gateway سبب می شود تا ارتباط بین دو شبکه با پروتکل های متفاوت برقرار شود و یک ورودی و خروجی برای شبکه است که می توان هم در شبکه WAN و هم در LAN استفا ...

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

A hop node is a node in a network that is directly connected to another node. In the context of routing, a hop node is a node that is used to transmi ...

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٤

الگوریتم کلونی مورچگان نوعی شبیه سازی رفتار مورچه ها در مسیر یابی برای پیدا کردن منابع غذایی و تعمیم این روش در در شبکه های کامپیوتری است

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٤

Identity record در متون تخصصی حقوقی

پیشنهاد
٢

State personal status registration organization در متون حقوقی

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

در متون حقوقی به معنای ministry of the interior

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

identity certificate در متون حقوقی

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٣

در متون حقوقی به معنای محل توضیحات

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

در متون حقوقی به معنای مامور یا متصدی ثبت

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

در متون حقوقی به معنای گواهان

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

در متون حقوقی به معنای اعلام کننده

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٤

محل اقامت ، اقامتگاه در متون تخصصی حقوقی

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

پروانه اقامت

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٦

در متون حقوقی ( محل صدور )

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

شماره شناسنامه

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٤

در متون تخصصی حقوقی ( به معنای شغل است )

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

اتباع خارجی

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

تاریخ ثبت ( در متون حقوقی )

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

گواهی ولادت یا تولد

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

شهادت نامه

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

مقدار احتمال مقدار احتمال ( Probability value ) ، یک معیار آماری است که نشان می دهد چقدر دیده شدن نمونه ای در تجربه ای، نسبت به حالت مقابل ( تصادف ...

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
١

مقدار بار پردازشی یا ترافیکی که توسط شبکه منتقل میشود

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

ارسال کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

Load balancing یعنی توزیع پردازش و فعالیتهای ارتباطی به طور مساوی بر روی سروهای اصلی شبکه های کامپیوتری به صورتی که بر روی هیچ سرور واحدی بار پردازشی ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

Crossbow Technology, Inc. was a California - based company with two main products. One was based on sensors and fibre optic gyroscope inertial sensor ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

چون به محض انکه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

با کنار گذاشتن با صرف نظر از

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

مقلد، هم سبک، مرید

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

مدهوش کننده، رویایی تر

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

سبک، سیاق

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

به طور کلی، عمدتاً

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

فرافکنی