تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

away from

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

academic documents

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٢

Curriculum vitae سوابق تحصیلی یا رزومه تحصیلی

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

تحلیل لثه، پوسیدگی لثه، عقب نشینی لثه تحلیل لثه یا همان پسروی لثه ( Gum Recession ) ، یک مشکل شایع در حوزه دندانپزشکی است که شامل عقب نشینی تدریجی با ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٢

معاینه

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

طرح توجیهی گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را در ابعاد مختلف از قبیل بازار، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد، گزارش طرح توجیهی، نام دارد. بخ ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٢

According to

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

وقتی می گوییم یک طرف از قرارداد یا شخصی در معامله. مثلا: امکان تخطی از مفاد قرارداد برای هر دو طرف وجود دارد. در اینجا معنای طرف مقابل party است.

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

زیست لایه دندان یا پلاک دندان

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

In spite of

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٢

Commercial relations

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

In this respect

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

تقویت داده ها ( Data Augmentation ) با اضافه کردن داده های جدید که از داده های دریافتی حاصل شده است، اشاره دارد که ممکن است در پیش بینی ها موثر باشد. ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

که اغلب به صورت مختصر ROI نوشته میشود به معنی منطقه مورد نظر می باشد، ROI به منطقه مشخص شده در تصویر برای استفاده بهینه و یابازدهی بیشتر اطلاق میگردد ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

climatic conditions

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

cantilever

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

Portal

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٢

In such a way that

پیشنهاد
١

exemption

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٢

پوسیدگی دندان

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مجرا های باریک عاج دندان

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

“Data Enhancement” is a process that involves adding new data elements to an existing database. An example of a common data append would be the addit ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

In mathematics, deconvolution is the operation inverse to convolution. Both operations are used in signal processing and image processing. For exampl ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

Although

پیشنهاد
١

impressionistic

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

Unless

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

In the right place

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

در دیدگاه فروید به معنای super ego است.

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

نفس اماره در دیدگاه فروید Id معنا میشود

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

originated from

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

Promote ارتقاء یافتن از یک مرتبه به مرتبه دیگر، مثلا ارتقاء یافتن یک کارمند شهرداری به پست های بالاتر در همان سازمان

پیشنهاد
٠

I will do my best

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

In relation to در ارتباط با، در رابطه با

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٣

نه فقط. . . بلکه مثلاً: این موضوع نه فقط به شما ربطی ندارد بلکه شما نیز حق دخالت در این مورد را ندارید.

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

مباحث

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

Tooth numbering is the process of assigning a unique number to each tooth in an image. شماره گذاری دندان ها

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Tooth detection is the process of identifying the location of individual teeth in an image. تشخیص دندان ها

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٤

برش زدن تصویر. وقتی می خواهیم حاشیه های تصویر را حذف کنیم در رایانه حاشیه های آن تصویر را برش می زنیم

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

In image processing, a filtering operation is a mathematical transformation that modifies the intensity values of pixels in an image. These operation ...

پیشنهاد
٠

A grayscale morphological operation is a type of image processing operation that uses the grayscale values of pixels to modify the shape of an object ...

پیشنهاد
٠

Regardless of whether صرف نظر از اینکه

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

اتصالات میانبر

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

In terms of

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

In order for برای حالتی که بعد از آن اسم می آید In order to برای حالتی که بعد از آن فعل می آید

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

1 - she gave her life to literature او عمر خود را وقف ادبیات کرد. 2 - the golden period of greek literature عصر طلایی ادبیات یونان

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

شنیدن کی بود مانند دیدن؟

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

As much as possible

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

�سیستم های توصیه گر� ( Recommender | Recommendation Systems ) ، زیر مجموعه ای از �سیستم های فیلتر اطلاعات� ( Information Filtering Systems ) محسوب می ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

رادیوگرافی بین دندانی ( بایت وینگ )