deconvolution

تخصصی

[زمین شناسی] واهمامیخت – پادهمامیخت فرآیندی که برای بازسازی یک شکل موج به حالت قبل از اینکه دستخوش عمل پالایش یا هم آمیختی شده باشد، طراحی شده است. یک روش پردازش داده ها است که برای داده های انکسار لرزه ای یا سایر داده ها به منظور ارتقای وضوح و تفکیک رخدادهای منکسر شده کاربرد دارد.
[آب و خاک] از حالت پیچشی درآوردن

پیشنهاد کاربران

واپیچش
( mathematics ) : The inversion of a convolution equation; does not normally have unique solution
از بین بردن پیچیدگی چیزی ( شیمی: مثلا پیچیدگی های طیفی )
الگوریتم ریاضی برای حل پیچیدگی
دکانولوشن - پیچیدگی زدایی
یک فرایند مبتنی بر الگوریتم است، که منظور از آن معکوس کردن اثر ناشی از کانولوشن ( پیچیدگی ) بر روی داده ها است ( منبع: ویکی پدیای فارسی ) .

مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما