پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (gesture)

١ رأی
٦ پاسخ
١١٦ بازدید
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
٢٠٧ بازدید

میدونم هردوشون به حالت بدن ربط داره ولی فرقشونو متوجه نمیشم

١,٤٧٦
٥ ماه پیش
×
١,٣٥٢
×
٨٨
×
٢٤
×
١