پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (vocabulary)

١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٦٧ بازدید

فرق بین hobby و pastime  چیه؟ لطفا با مثال توضیح بدین  سپاس 

١ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
٢٩ بازدید
٠ رأی
تیک ٥ پاسخ
١٢٢ بازدید

مثلا در جمله  The accounts showed a loss of 49 million معناش چیه؟ 

٢ ماه پیش
٣ رأی
تیک ١ پاسخ
٨٣ بازدید
٣ رأی
تیک ١ پاسخ
٥١ بازدید
٢ رأی
تیک ٥ پاسخ
١٦٠ بازدید

فرق بین دو کلمه solitaire و worrier چیست؟ آیا هر دو معنی سرباز می دهند؟

٢ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٠٨ بازدید

برای مثال، عبارت Fiscal Freedom و Financial Freedom را چگونه ترجمه کنیم؟

٣ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٩٢ بازدید
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٨٦ بازدید

predominate  dominate معنی دقیق هرکدوم و کجا استفاده کنیم 

٤ ماه پیش
×
٣,٥٥٤
×
٢,٧٤٧
×
٤٩٧
×
٢٨١
×
١٩٤
×
١٤٨
×
٨٠
×
٧٤
×
٦٨
×
٦٥
×
٤٠
×
٣٣
×
٢٤
×
١٦