پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (posture)

١ رأی
تیک ٣ پاسخ
٢٠٧ بازدید

میدونم هردوشون به حالت بدن ربط داره ولی فرقشونو متوجه نمیشم

١,٤٧٦
٥ ماه پیش
×
١,٣٥١
×
٨٨
×
٢٤
×
٤