پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (فیزیک)

٠ رأی
٣ پاسخ
٢٥ بازدید

سلام  اصولی  ترین روش برای شروع یادگیری فیزیک چیست؟    از کجا شروع کنم ؟ دبیرستان که بودم فیزیکم خوب بود الان بعد ۹ سال میخوام  از پایه شروع کنم  .   به مسائل مربوط به  فیزیک کوانتوم علاقه نشون میدم.  

٦١,٠١٥
٤ روز پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٨ بازدید

چرا قانون صفرم ترمودینامیک را قانون صفرم نامگذاری کردند، در حالی که اغلب قانون های فیزیکی که در یک دسته قرار دارند را از شماره یک به بعد نامگذاری می کنند.

٧,٨١٩
٤ روز پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٤٠ بازدید

آیا قانون اول نیوتن در حرکت، حالت خاصی از قانون دوم است؟

٧,٨١٩
٤ روز پیش
١ رأی
١ پاسخ
٢٥ بازدید

 یک موجود با بار الکتریکی -4C در میدان مغناطیسی قرار دارد. اگر سرعت موجود 10 m/s باشد و شدت میدان مغناطیسی 1T باشد، نیروی مغناطیسی اعمال شده بر موجود چقدر است؟

٢ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٥١ بازدید

رابطه ی  فیزیک "کوانتوم "  و  "کوانتوم کامپیوتر ها " رو کسی میتونه به زبون ساده بگه ؟

٢ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٢٧ بازدید

 یک جسم که جرم آن 10 کیلوگرم است روی صفحه افقی قرار دارد. اگر نیرویی به مقدار 50 نیوتن به سمت راست بر روی جسم اعمال شود و ضریب اصطکاک بین جسم و صفحه 0.3 باشد، میزان شتاب جسم چقدر است؟

٣ هفته پیش
٣ رأی
١ پاسخ
٣٨ بازدید

 یک باریکه با بار الکتریکی +2C در میدان الکتریکی قرار دارد. اگر نیروی الکتریکی اعمال شده بر باریکه 12N باشد، مقدار شدت میدان الکتریکی چقدر است؟  

٣ هفته پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٧٢ بازدید

یک جسم به جرم 2 کیلوگرم روی صفحه افقی قرار دارد. اگر ضریب اصطکاک بین جسم و صفحه 0.5 باشد و نیرویی به مقدار 20 نیوتن به سمت راست بر روی جسم اعمال شود، چقدر استفاده از نیروی خارجی برای حرکت جسم لازم است؟  

٣ هفته پیش
٣ رأی
١ پاسخ
٤١ بازدید

یک جسم با جرم 2 کیلوگرم از طریق یک سیم بدون اصطکاک به سقف آویزان شده است. اگر ضریب اصطکاک بین سیم و سقف 0.2 باشد، نیرویی که باید برای حرکت این جسم به طور مستقیم به سمت بالا اعمال شود چقدر است؟

٣ هفته پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
٩٤ بازدید
٠ رأی
١ پاسخ
٨٣ بازدید

آیا  می توان گفت که اگر ذره ای دارای بار الکتریکی در میدان الکتریکی قرار بگیرد، از جانب میدان به آن ذره انرژی داده می شود تا آن ذره به حرکت در آید )تامین انرژی لازم برای حرکت ذره(؟

٢ ماه پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٦٧ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال نقره
برنز
دریافت کنید.

دقیق ترین تعریف برای "انرژی" چیست؟ (جامع تر از توانایی انجام کار)

٢ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٤ پاسخ
١٠٢ بازدید

این جمله درسته یا غلطه ؟ خواص شیمیایی هر اتم را تعداد نوترون های هسته تعیین می کند.

٢ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
٦٤ بازدید

چه امواجی برای انتشار به محیط فیزیکی نیاز دارند ؟

٢ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
١٠٨ بازدید
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٦٦ بازدید
٥ رأی
١ پاسخ
٥٦ بازدید
٠ رأی
١ پاسخ
٨١ بازدید

یک چشمه نور با توان 100w  فوتون هایی با طول موج 600 نانو متر گسیل میکند. چه تعداد فوتو در هر ثانیه از این چشمه گسیل میشه ؟ 2*10به توان   -25

٣ ماه پیش
٣ رأی
١ پاسخ
٣٣ بازدید

معمولا ضریب اصطحکاک جنبشی میان دو سطح از ضریب اصطحکاک ایستای کمتر است یا بیشتر ؟

٣ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٥ بازدید
١ رأی
٠ پاسخ
٣٥ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال نقره
برنز
دریافت کنید.

سلام .این سوال امتحان نهایی : ضریب شکست شیشه برای طول موج های مختلف چگونه است؟

٣ ماه پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٣١ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال نقره
برنز
دریافت کنید.

 تکانه توپی به جرم 0.75  کیلو گرم و باسرعت ثابت10 متر بر ثانیه به طور افقی حركت میكند.  

٣ ماه پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٦١ بازدید
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٣ بازدید

سلام وقت بخیر.جواب کامل این سوال امتحان نهایی چیه؟ با استفاده از يک آونگ ساده و زمانسـنج،چگونه میشه شتاب گرانشی در مکانی اندازه گرفت؟

٣ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٢٢ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٩٤ بازدید
٠ رأی
١ پاسخ
٥٨ بازدید