پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (رفتار سازمانی)

٢ رأی
تیک ٥ پاسخ
٣٧٨ بازدید
١٦,٠٠٠
تومان

مفهوم  "تئوری اسناد "  در درس رفتار سازمانی  رو کسی میتونه برای من توضیح بده ؟جزئیات برام مهمه .

١ ماه پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٥٦ بازدید
٤ رأی
تیک ١ پاسخ
٤٣ بازدید
٣ رأی
تیک ٣ پاسخ
٨١ بازدید

تئوری " ناسازگاری شناختی"  رو کسی میتونه خلاصه و با زبان ساده بهم بگه ؟

١ ماه پیش
٣ رأی
تیک ١ پاسخ
٦٦ بازدید

ارزش های غالب در نیروی کار امروزی  از نظر علم منابع انسانی چه چیز هایی هستن ؟

١ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٤١ بازدید
٧ رأی
تیک ١٣ پاسخ
٧٧٣ بازدید
١٦,٠٠٠
تومان
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٨٧ بازدید

Objectives and Key Results در سازمان های بزرگ چیه و چی کار میکنه ؟

٤ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
٨٣ بازدید
چند گزینه‌ای

سبک رهبري محافظه کارانه، در کدام فرهنگ سازمانی شکل میگیرد؟   

٤ ماه پیش
٢