پرسش خود را بپرسید

مفهوم "انگیزش"بر اساس رفتار بیرونی

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٥٢

مفهوم 

"انگیزش"

بر اساس رفتار بیرونی رو میشه بگید و تعریف کنید 

١,٩٢٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٩٨

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

انگیزش به فرآیندهایی مانند نیاز، شناخت، هیجان، و رویدادهای بیرونی گفته می‌شود که به رفتار، نیرو و جهت می‌دهند.نیازها با شرایط درونی فرد که برای ادامهٔ زندگی و رشد و سلامتی ضروری است، مرتبط هستند. شناخت، عقاید، باورها، و رویدادهای ذهنی، انتظارات و خودپنداره را شامل می‌شود که شیوه اندیشه را بیشتر نشان می‌دهد. هیجان، به صورت پدیده‌های ذهنی، زیستی، هدفمند و اجتماعی و چند بعدی هستند (ایزارد، ۱۹۹۳). رویداد بیرونی، مشوّق‌هایی است که رفتار فرد را نیرومند می‌سازد و به سمت رویدادهایی هدایت می‌کند گرچه ممکن است این رویدادها از پیامدهای مثبت یا آزاردهنده خبر دهند.

انگیزش را معمولاً به سه شیوه رفتار، فیزیولوژی، و گزارش شخصی نشان می‌دهند. رفتارهای باانگیزه شامل: تلاش، نهفتگی، پایداری، انتخاب، احتمال پاسخ، جلوه‌های صورت و حالت‌های بدن را شامل می‌شود. فعّالیّت دستگاه عصبی مرکزی و هورمونی که برای درک شالودهٔ زیستی انگیزش و هیجان (که اطّلاعات بیشتری را در اختیار ما می‌گذارند)، فیزیولوژی انگیزش را بیان می‌کند. در نهایت، گزارش شخصی از طریق مصاحبه و پرسش‌نامه، اندازه‌گیری می‌شود.

کارکرد یک فرد، تابع توانایی‌ها و انگیزش او است. تمایل به انجام کار در گروی توانایی فرد است تا نیاز او تأمین شود. می‌توان انگیزش را بر حسب رفتار عملی تعریف کرد. کسانی که تحریک شوند نسبت به کسانی که تحریک نشوند تلاش بیشتری می‌نمایند. انگیزش علّت رفتار است. انگیزش به عوامل موجود در یک فرد اشاره دارد که رفتار را در جهت یک هدف فعال می‌سازند. پژوهش‌های انجام شده در زمینهٔ انگیزش در صدد پاسخ دادن به پرسش‌هایی دربارهٔ رفتار انسان‌ها هستند که با کلمه‌های سوالیِ "چراً و "به چه عللی" آغاز می‌شود؛ مثلاً: چرا شما ساعت‌های متمادی از وقت خود را صرف اینترنت می‌کنید؟

٣١,٤٦٠
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٩٢
برنزی
٣٣٢
تاریخ
٢ ماه پیش

انگیزش به عنوان یک فرآیند بیرونی، به نیروهایی اطلاق می‌شود که رفتار افراد را برانگیخته، هدایت و حفظ می‌کند. این نیروها می‌توانند عوامل محیطی، پاداش‌ها، تنبیه‌ها و سایر محرک‌های بیرونی باشند که باعث می‌شوند فرد به سمت انجام یک رفتار خاص سوق پیدا کند.

به عبارت دیگر، انگیزش بیرونی به عواملی اشاره دارد که از خارج فرد بر او تأثیر می‌گذارند و رفتار او را شکل می‌دهند. این عوامل بیرونی می‌توانند شامل پاداش‌ها، تشویق‌ها، تنبیه‌ها، فشارهای اجتماعی و محیطی و سایر محرک‌های خارجی باشند که فرد را به انجام یک رفتار خاص ترغیب می‌کنند.

در این نگرش، انگیزش بیرونی بر اساس مشاهده رفتار قابل مشاهده افراد تعریف می‌شود. یعنی انگیزش را می‌توان از طریق مشاهده و تحلیل رفتارهای بیرونی افراد در پاسخ به محرک‌های محیطی درک و تبیین کرد.

٢١,٥٤٨
طلایی
٣١
نقره‌ای
٤٦٨
برنزی
١٩١
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما