پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (حل مسئله)

٢ رأی
١ پاسخ
٢٧ بازدید

 یک جسم که جرم آن 10 کیلوگرم است روی صفحه افقی قرار دارد. اگر نیرویی به مقدار 50 نیوتن به سمت راست بر روی جسم اعمال شود و ضریب اصطکاک بین جسم و صفحه 0.3 باشد، میزان شتاب جسم چقدر است؟

٣ هفته پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٠ بازدید

در طول یک دورۀ زمانی قیمت یک بستنی قيفی 0.1 دلار ی به 0.6دلار افزايش می يابد. در همين دورة  زمانی شاخص قیمت مصرف کننده از 150به 300میرسد . پس از تعد یل قيمت براساس تورم، قيمت  بستنی قیفی چقدر تغییر کرده است؟

١ ماه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٧٠ بازدید
چند گزینه‌ای

به ازاي کدام عدد طبیعی n هیچ کدام از اعداد 1000 3 2 n ,...,n ,n ,n مربع کامل نیست؟

١ ماه پیش